Phấn khởi, đồng lòng vì sự phát triển của thành phố thủ phủ trong tương lai

Thứ Ba, 22/10/2019, 06:07 [GMT+7]
.
.

Những ngày này, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh đang khẩn trương, tích cực triển khai các phần việc để thực hiện Đề án Nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long trong năm 2019 này, với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Có thể nói, việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển cho TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ là một chủ trương lớn, một công việc quan trọng mang tính lịch sử, không chỉ riêng với hai địa phương mà còn đối với cả tỉnh ở thời điểm này, vì đây là thành phố, đô thị thủ phủ của tỉnh, có diện tích và các đơn vị hành chính lớn nhất cả nước. Bởi vậy, câu chuyện thời sự được nhiều cán bộ, đảng viên, người dân quan tâm trao đổi, bàn luận trong những ngày này dường như đều xoay quanh vấn đề sáp nhập hai địa phương. Nhìn chung, người dân cả hai địa phương đều rất đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng vào phát triển của TP Hạ Long trong tương lai.

Và để tạo được sự đồng thuận cao nhất, đảm bảo sự dân chủ, khách quan trong thực hiện Đề án, trong các ngày 19 và 20/10, đồng loạt 33 xã, phường, thị trấn và hai địa phương là TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã tổ chức kỳ họp HĐND bất thường để các đại biểu HĐND bàn và thống nhất chủ trương sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Điều rất đáng mừng là 100% các đại biểu tham dự kỳ họp ở cả cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thành phố đều đã đồng thuận biểu quyết tán thành thông qua Đề án Nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Nhiều đại biểu đại diện cho cử tri ở các khu vực thuộc hai địa phương từ xã vùng cao Kỳ Thượng, Dân Chủ đến vùng thấp như thị trấn Trới (Hoành Bồ) và các phường trung tâm của TP Hạ Long như Hồng Hải, Hồng Hà, Tuần Châu... đều có chung niềm tin, sự phấn khởi về tương lai phát triển của hai địa phương sau khi được sáp nhập...

Để thực hiện chủ trương lớn này, ngày 2/10/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Ngay sau khi có Nghị quyết, các ngành, địa phương, đặc biệt là hai địa phương TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung công việc để thực hiện tốt Đề án. Các công việc được triển khai đúng trình tự thủ tục, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, bài bản. Hai địa phương đã bám sát nội dung của Nghị quyết để tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, qua đó nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các đối tượng...

Mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển cho TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ là mở ra cơ hội phát triển mới, ở tầm cao hơn cho hai địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Kinh tế sẽ phát triển mạnh, đột phá; các tiềm năng, lợi thế sẽ được khai thác, phát huy hiệu quả; thiên nhiên, môi trường được bảo tồn, gìn giữ; văn hóa các dân tộc phát triển đa dạng; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao... Đó là bức tranh toàn cảnh về tương lai của TP Hạ Long sau khi thực hiện Đề án và đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần...

Thanh Tùng

.
.
.
.
.
.
.
.