Doanh nhân: Tiên phong và cống hiến

Chủ Nhật, 13/10/2019, 06:28 [GMT+7]
.
.

Ở thời đại nào cũng vậy, doanh nhân mang trong mình những giá trị, những phẩm chất văn hóa để thực hiện khát vọng của mình. Những giá trị đó không nằm ngoài nền tảng đạo đức kinh doanh mà ông cha đã dày công vun đắp, không nằm ngoài tinh thần phục vụ xã hội mà thế giới tôn vinh. Những giá trị văn hoá nền tảng đó chính là sự tiên phong, khát vọng dấn thân và lòng tự tôn, tự trọng...

Doanh nhân Bạch Thái Bưởi (1874-1932) với khát vọng làm giầu, từ hai bàn tay trắng trải qua nhiều khó khăn vất vả, thăng trầm của con đường kinh doanh ông đã trở thành một doanh nhân thành đạt giầu có, đóng góp nhiều cho sự phát triển hàng hải, phát triển văn hóa của Việt Nam. Không chỉ được tôn vinh là "Ông vua hàng hải", "Cậu ký đường thủy", "Chúa sông Bắc Kỳ"... mà hơn hết, đó là chân dung một doanh nhân có lòng tự tôn dân tộc rất cao.

Một dấu son đáng nhớ và đầy tự hào của giới doanh nhân Việt Nam là ngày 13/10/1945, Bác Hồ kính yêu đã gửi thư cho giới doanh nhân động viên họ tham gia cứu quốc, góp phần kiến thiết đất nước. Nhằm xác lập và tôn vinh vị thế của giới doanh nhân cũng như những đóng góp to lớn vào quá trình đi lên của đất nước, năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tiếp đó, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  đất nước. Nhờ đó, nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân có chuyển biến tích cực, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân. Cộng đồng doanh nhân nước ta không ngừng lớn mạnh và khẳng định vai trò của mình. Sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân chính là sự phát triển của nền kinh tế. Doanh nghiệp mạnh sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần giải quyết tốt công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Những năm gần đây, nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp với mục tiêu “cùng thắng”, Quảng Ninh đã cắt bỏ nhiều thủ tục hành chính và thực hiện định kỳ trao đổi, tiếp xúc, lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách và sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh.Theo thống kê đến hết quý III/2019, toàn tỉnh có 19.260 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký thành lập, số vốn đăng ký 184.300 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 5,88 tỷ đồng. Các doanh nhân luôn nâng cao trách nhiệm xã hội, chú trọng bảo vệ môi truờng; tích cực tham gia các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, phát triển cộng đồng và các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước.

Đội ngũ đông đảo doanh nhân Quảng Ninh là những người có bản lĩnh, năng động, sáng tạo dám làm, dám chịu trách nhiệm, không chỉ làm giàu cho mình mà còn nỗ lực cống hiến cho xã hội phát triển.

Nguyên Lâm

.
.
.
.
.
.
.
.