Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Thứ Năm, 31/10/2019, 05:44 [GMT+7]
.
.

Tỉnh ủy Quảng Ninh và Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Mục đích của chương trình phối hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh và lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên vùng biển, đảo. Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhanh, bền vững; tăng cường tình đoàn kết quân -  dân; tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc...

Theo nội dung chương trình phối hợp, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, đặc biệt là trong ngư dân đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về biển đảo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; quản lý về an ninh trật tự, an toàn, bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng ven biển, hải đảo, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh và Cảnh sát biển Việt Nam cũng sẽ phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo khi cần thiết...

Được biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, trong 2 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai mô hình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó Quảng Ninh là địa phương thứ 10 ký kết về việc thực hiện chương trình này...

Quảng Ninh là tỉnh ven biển, có chiều dài bờ biển hơn 250km, có nhiều huyện đảo và ngư trường rộng lớn, nguồn lợi thủy sản phong phú; có đội tàu đánh bắt, khai thác thủy sản với số lượng lớn, trong đó có nhiều tàu đánh bắt xa bờ. Với nhiều tiềm năng, lợi thế về biển đảo, nên Quảng Ninh luôn xác định kinh tế biển đảo là quan trọng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, mang lại nguồn thu và tạo nhiều công ăn việc làm cho nông dân, ngư dân...

Vì vậy, với việc ký kết chương trình phối hợp giữa tỉnh Quảng Ninh và Cảnh sát biển Việt Nam sẽ mang lại nhiều thuận lợi, kết quả tốt đẹp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vững chắc trên địa bàn. Đặc biệt với ngư dân, chương trình phối hợp sẽ là điểm tựa vững chắc giúp họ yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển đảo...

Và để thực hiện tốt chương trình phối hợp, các cấp, ngành, đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương của tỉnh, nhất là ở các huyện, thị xã, thành phố ven biển cần tổ chức tuyên truyền, giới thiệu cụ thể các nội dung, mục đích của chương trình phối hợp đến cán bộ, nhân dân, nhất là ngư dân để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện. Đồng thời cũng cần hướng dẫn, tập huấn ngư dân cách thức, biện pháp thực hiện việc phối hợp, để khi cần thiết có thể thông tin, xử lý, giải quyết được ngay các tình huống, đảm bảo hiệu quả của chương trình phối hợp...

Thanh Tùng

.
.
.
.
.
.
.
.