Quảng Ninh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 25/08/2019, 07:11 [GMT+7]
.
.

“Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại một bản Di chúc mà toàn Đảng, toàn dân ta từ đó đến nay vẫn gọi là “Bản Di chúc thiêng liêng”. Thiêng liêng bởi lẽ, bản Di chúc nói đến vận mệnh của Đảng, của đất nước không phải chỉ khi đó mà cả trong tương lai.

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện Di chúc của Người, trong 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Di chúc trên các mặt: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa, phát triển con người, công tác đối ngoại, hoạt động quốc phòng - an ninh… và đã đạt được nhiều kết quả mang tính đột phá, điển hình. Thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong đó, xác định xây dựng Đảng về đạo đức là nội dung quan trọng, là “nền tảng”, là “cái gốc” cho xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh; là động lực góp phần lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Cùng với đó các chiến lược phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội cũng được tỉnh nỗ lực triển khai, đem lại sự đổi thay vượt bậc trong chất lượng đời sống của nhân dân. Sự thành công trong triển khai các bước đột phá chiến lược đã khẳng định sự quyết tâm, kiên định của toàn Đảng bộ và toàn thể nhân dân Quảng Ninh một lòng hướng về Bác, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Bằng nhiều giải pháp vượt khó và tư duy sáng tạo, tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong huy động nguồn lực đầu tư kết nối hạ tầng, trong chiến lược phát triển đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để đồng bộ hóa, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông như cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái (nối tiếp cao tốc Hạ Long - Hải Phòng)... Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Ninh đã phát triển đột phá, mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng nhanh và bền vững, tạo bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại. Quảng Ninh cũng là một trong những tỉnh đi đầu trong toàn quốc về xây dựng thể chế và cải cách hành chính. Đề án xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh Quảng Ninh đã tạo được môi trường làm việc liên thông, hiện đại và chuyên nghiệp, qua đó tiết kiệm được thời gian, chi phí, từng bước nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và được coi là nền tảng để đánh giá xây dựng mô hình Chính quyền điện tử quốc gia.

Trong chiến lược tăng trưởng, Quảng Ninh đã xác định rõ: Xây dựng Quảng Ninh trở thành một Trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có chất lượng cao, thương hiệu mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, có năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế; thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Quan điểm phát triển du lịch chất lượng, đẳng cấp quốc tế, khác biệt nhưng phải bền vững, tỉnh đặc biệt quan tâm đến các vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên của thế giới và bảo vệ bền vững về môi trường, tạo môi trường sống hấp dẫn cho người dân và du khách.

Dù là tỉnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại nhưng Chương trình xây dựng Nông thôn mới của Quảng Ninh cũng đạt những thành tựu nổi bật với tư duy và cách làm sáng tạo. Diện mạo các vùng nông thôn đã thay đổi, chất lượng đời sống nhân dân vùng nông thôn đã được cải thiện rõ rệt. Phương thức sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng, thương hiệu đã thấm vào từng người nông dân thông qua chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm. Qua chương trình này, rất nhiều nông dân đã trở thành tỷ phú.  Hiện nay, Quảng Ninh cũng là địa phương đi đầu trong cả nước về đổi mới mô hình tăng trưởng tạo nền tảng vững chắc phát triển nhảy vọt, toàn diện cho những năm sau.

Di chúc của Bác và những tình cảm, lời dạy ân cần của Người dành cho nhân dân Quảng Ninh luôn là ngọn đuốc soi đường, là nguồn cổ vũ động viên để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững bước đi lên giành thắng lợi không chỉ trong những chặng đường lịch sử đã qua, mà cho cả hiện tại và tương lai.

         Thanh Phong

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.