Đông Triều phát triển du lịch, dịch vụ

Chủ Nhật, 14/10/2018, 06:43 [GMT+7]
.
.

Những năm gần đây, ngành Du lịch của Đông Triều đã có sự tăng trưởng đột phá, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của thị xã. Để đạt được điều này, Đông Triều đã nỗ lực đa dạng hoá các sản phẩm du lịch. Phát triển du lịch có trọng tâm, đảm bảo đúng định hướng, quy hoạch, gắn kết.

Sự nỗ lực ấy thể hiện không chỉ bằng văn bản, chính sách mà bằng các hành động cụ thể. Thị xã đã xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, đặc trưng của từng vùng miền nên tạo sự hấp dẫn rất lớn cho du khách. Đặc biệt, thị xã đã xác định phát triển văn hóa - du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với 3 định hướng: Du lịch văn hoá tâm linh, du lịch làng nghề truyền thống và du lịch sinh thái đồng quê, trải nghiệm. Công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về du lịch được tăng cường. Cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch được quan tâm đầu tư và phát triển. Các sản phẩm du lịch, tuyến, điểm du lịch bước đầu được hình thành mang những nét đặc trưng riêng có của địa phương.

Những năm gần đây, du lịch sinh thái nông nghiệp được coi là một phương thức giảm nghèo đặc biệt tại những cộng đồng khó khăn, tạo thêm nguồn sinh kế, việc làm ổn định, cải thiện đời sống của nông dân, giúp người dân gắn bó với quê hương hơn. Sự tham gia trực tiếp của người nông dân trong các hoạt động du lịch nông nghiệp đã tạo nên sự phong phú, hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, đồng thời đem lại thu nhập cao hơn cho nông dân. Thị xã Đông Triều là một trong những địa phương đã thực hiện tốt mô hình này. Hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã bước đầu có những chuyển biến tích cực. Du lịch đã từng bước góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và địa phương.

Chỉ tính riêng năm 2017, thị xã Đông Triều đã đón trên 850.000 lượt khách du lịch. Công tác quản lý, bảo tồn các di tích trên địa bàn được quan tâm đầu tư đẩy mạnh, nhất là Khu di tích nhà Trần ở Đông Triều - Di tích Quốc gia đặc biệt. Quản lý nhà nước về du lịch có nhiều tiến bộ, công tác đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm. Hiện nay, Đông Triều đang tập trung phát triển du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã.

Theo đó, thị xã sẽ khai thác và phát huy tối đa giá trị Khu di tích nhà Trần ở Đông Triều và các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các lợi thế khác để Đông Triều trở thành một trung tâm du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm có hệ thống cơ sở vật chất từng bước đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, mang đậm bản sắc của vùng đất địa linh nhân kiệt theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng tốt nhu cầu du khách trong nước và quốc tế.

Với những nỗ lực và cách làm hiệu quả, Đông Triều đang dần hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2020 thu hút từ 1,1-1,2 triệu lượt khách du lịch. Tổng doanh thu ngành Du lịch đạt 120-150 tỷ đồng, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ của thị xã đến năm 2020 là 26,1%.

Lê Hải

 

.
.
.
.
.
.
.
.