Cải cách tiền lương, cải cách công vụ

Thứ Sáu, 11/05/2018, 05:52 [GMT+7]
.
.

Một trong những nội dung đang được Hội nghị Trung ương 7 tập trung thảo luận là Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Đây cũng là vấn đề mà dư luận xã hội rất quan tâm trong thời gian qua.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng việc cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn hiện nay để phù hợp với sự phát triển và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước là rất cần thiết. Trong các giải pháp đưa ra để thực hiện phải gắn được cải cách tiền lương với cải cách công vụ. Như đại biểu Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu thì, quá trình cải cách tiền lương ban đầu đặt ra là gắn với cải cách công vụ, nhưng sau đó cải cách tiền lương chủ yếu để làm sao bù được trượt giá, phần nào nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, chính vì thế một lần nữa làm mất đi ý nghĩa của cải cách tiền lương. Tiền lương của khu vực hành chính thấp hơn nhiều các khu vực kinh tế khác nên là một phần chia cắt thị trường lao động, cản trở sự cạnh tranh lành mạnh về lao động, việc làm giữa các khu vực. Đặc biệt khu vực công mất đi sự thu hút đối với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên thực tế cho thấy thời gian qua, việc áp dụng tiền lương cơ bản bằng hệ số cộng thêm phụ cấp chức vụ, chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc đua chức vụ - một vấn đề nhức nhối đối với công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng, đổi mới hoạt động hệ thống chính trị, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Ý kiến các đại biểu tại Hội nghị khi thảo luận về vấn đề này là, phải gắn việc phân định bảng lương với việc xem xét đề bạt cán bộ, làm thế nào chặt chẽ, đúng người, đúng việc; thực hiện đầy đủ chế độ đãi ngộ để cán bộ, công chức yên tâm phấn đấu theo chức nghiệp; chú trọng quan tâm xây dựng các bảng lương chuyên gia với tiền lương thỏa đáng để cán bộ, công chức bên cạnh phấn đấu theo ngạch bậc thì có thể phấn đấu theo chức nghiệp suốt đời mà không nhất thiết phải chạy đua chức vụ. Đồng thời, từng bước đa dạng hóa nguồn trả lương, tạo chủ động cho địa phương, đơn vị; kịp thời điều chỉnh mặt bằng trả lương theo sự phát triển của thị trường lao động.

Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng, quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến cân đối vĩ mô, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, đến việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng. Một nền hành chính công vụ hiệu quả phải dựa trên một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh thông nghiệp vụ, giỏi nghề, yêu nghề và suốt đời phấn đấu theo chức nghiệp. Và để họ yên tâm với công việc đang làm, toàn tâm, toàn ý với chức trách, nhiệm vụ của mình thì chế độ tiền lương phải có sự cải cách tốt hơn nữa. Được nghiên cứu xây dựng độc lập tương đối và tương quan hợp lý với Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các giải pháp có tính khả thi cao, hướng tới những giá trị tiến bộ và công bằng trong phân phối thành quả lao động, chắc chắn Đề án cải cách chính sách tiền lương sẽ được tuyệt đại đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đón nhận và đồng tình.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.