Thiêng liêng 2 tiếng: "Đồng chí"!

Thứ Bảy, 03/02/2018, 05:43 [GMT+7]
.
.

Mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, lạc hậu, mang đến cho dân tộc Việt Nam ánh sáng, nhuệ khí mới.

Đảng đã rèn luyện, hội tụ trong hàng ngũ của mình những người con ưu tú của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp chung, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Những người con ấy vì độc lập dân tộc, vì tự do cho Tổ quốc, vì danh dự của người Cộng sản, biết bao thế hệ đảng viên của Đảng đã hy sinh hoặc bị tù đày, mất đi một phần thân thể vì mục đích, lý tưởng cao cả ấy.

Tháng 4/2017, có dịp được đến thăm Côn Đảo, lau nước mắt khi đứng trước những chuồng cọp được tái hiện tại nhà tù Côn Đảo, lặng mình trước nghĩa trang Hàng Dương… chúng tôi, thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được sống trong sự đủ đầy của đất nước phát triển càng thấy tự hào hơn tinh thần quật cường của cha ông ta, ý chí kiên trung của những người Cộng sản, thấy thấm thía, thiêng liêng biết bao 2 tiếng “Đồng chí”. Những người con của Đảng, kiên trung với lý tưởng cách mạng, với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đến lúc chết còn kiên quyết trao lại cho đồng chí manh áo tù để giữ ấm, vì đây là “việc cuối cùng có thể làm cho Đảng”.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hàng triệu đảng viên trẻ hôm nay sẽ không bao giờ quên giây phút đứng dưới cờ Đảng trong buổi lễ kết nạp và được gọi 2 tiếng thiêng liêng: “Đồng chí!”. Cả đời khắc ghi trong tim và làm theo lời dạy của Bác: “Sứ mệnh của Ðảng ta rất to. Công việc Ðảng ta rất nhiều. Ðảng đòi hỏi chúng ta phải làm trọn nhiệm vụ của đảng viên. Không có vinh dự nào to bằng vinh hạnh được làm đảng viên của Ðảng Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy”.

Trên dải đất hình chữ S này, 88 năm qua, trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập hay hòa bình xây dựng đất nước đều ghi dấu ấn vai trò lãnh đạo của Ðảng tiên phong. Ðảng gắn bó với dân, dân đoàn kết một lòng vững tin theo Ðảng. Ðời sống của nhân dân hôm nay tuy một bộ phận còn vất vả, khó khăn, nhưng sự đổi thay toàn diện từ kinh tế, văn hóa, xã hội trên mọi miền đất nước không chỉ là minh chứng hùng hồn về đường lối lãnh đạo của Đảng mà còn là tấm lòng vì nước, vì dân của những người đảng viên đã thu phục được niềm tin trọn vẹn của nhân dân, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đổi mới đất nước.

Ðảng đang tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng Ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững.

Chúng ta giữ mãi trong tim 2 tiếng thiêng liêng “Đồng chí!” - để làm kim chỉ nam trong hành động, việc làm vì nước, vì dân, vì Đảng ta mãi trường tồn.

Ngọc Lan

 

.
.
.
.
.
.
.
.