Ủng hộ, chia sẻ với người nghèo và các thôn, xã đặc biệt khó khăn

Thứ Sáu, 13/10/2017, 08:00 [GMT+7]
.
.

Nhân dịp Tháng hành động cao điểm vì người nghèo, do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh vừa có thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh; các nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái, tiếp tục chia sẻ, có những đóng góp thiết thực ủng hộ, chung tay cùng tỉnh Quảng Ninh giúp đồng bào nghèo, các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh có điều kiện vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, cuộc sống của người dân nói chung đã không ngừng được cải thiện và nâng lên. Tuy nhiên, do đặc thù là tỉnh miền núi, dân tộc, với nhiều huyện, thị xã có các xã, thôn nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nên cuộc sống của một bộ phận người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất người dân ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn…

Với quan điểm, chủ trương đảm bảo an sinh xã hội là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, hằng năm tỉnh Quảng Ninh đã dành hơn 1.000 tỷ đồng chi cho công tác này. Bên cạnh đó, với sự giúp đỡ, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nhiều công trình hạ tầng cho nông thôn, khu vực miền núi, biên giới, hải đảo đã được đầu tư xây dựng và hoàn thành, góp phần từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần cho cộng đồng dân cư…

Mặc dù vậy, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn tới 11.582 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,39%) và 11.035 hộ cận nghèo (chiếm 3,23%); còn 17 xã và 54 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn; chủ yếu tập trung ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nơi có địa hình chia cắt, dân cư phân tán… Các đối tượng và khu vực này mặc dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều mặt, nhưng do nguồn lực có hạn nên chưa thể tạo ra được sự bứt phá mạnh trong phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống cho người dân. Do vậy, rất cần sự chung tay chia sẻ, ủng hộ về cả vật chất và tinh thần, để giúp các hộ nghèo, cận nghèo, các xã, thôn đặc biệt khó khăn có điều kiện, lực đẩy vươn lên thoát nghèo bền vững, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, miền…

Với truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc và trách nhiệm đối với các hộ nghèo, cận nghèo, các xã, thôn đặc biệt khó khăn, hy vọng sẽ có nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái tích cực tham gia hưởng ứng thư kêu gọi của tỉnh bằng những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa…

Thanh Tùng
 

.
.
.
.
.
.
.
.