Hành động cùng doanh nghiệp

Thứ Ba, 19/09/2017, 07:48 [GMT+7]
.
.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long vừa có cuộc họp với các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Cái Lân về Đề án “Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành KCN Cái Lân”. Đây là KCN trọng điểm của TP Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh, một trong số ít KCN của tỉnh được đánh giá có ưu thế lớn nhờ nằm cận kề cảng nước sâu Cái Lân, sát QL 18, Ga đường sắt Cái Lân và đây cũng là KCN nằm ở vị trí trung tâm của địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Mặc dù, đã có sự đầu tư nhưng so với yêu cầu phát triển và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp thì KCN này hiện đã lạc hậu, hạ tầng thiếu sự đồng bộ, không hấp dẫn được doanh nghiệp tham gia đầu tư, cơ chế quản lý vận hành còn có những bất cập, chưa hợp lý.

Để xây dựng KCN Cái Lân mang tầm vóc hiện đại, khai thác được đúng, hết tiềm năng, ưu thế và là KCN kiểu mẫu của tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ- công nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT tỉnh thuê tư vấn khảo sát, đánh giá toàn diện về hiện trạng kỹ thuật, bộ máy quản lý, vận hành KCN Cái Lân và lập Đề án “Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành KCN”. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn để xây dựng lại hệ thống hạ tầng của KCN này cần khoảng 374 tỷ đồng, trong đó phần lớn nguồn vốn là kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Mặc dù số vốn cần huy động sự đóng góp tương đối lớn nhưng tại cuộc họp các doanh nghiệp đều bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương của tỉnh và thống nhất với phương pháp, cách làm này. Đại diện các doanh nghiệp cho rằng đây vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của doanh nghiệp vì từ trước đến nay việc đầu tư, quản lý, vận hành KCN này được tỉnh giao cho Công ty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh thực hiện, sự đầu tư hạn chế, cơ chế vận hành chưa được hợp lý nên các doanh nghiệp hoạt động trong KCN này chưa thật thấy thoải mái. Các doanh nghiệp cũng đánh giá rất cao cách làm của tỉnh Quảng Ninh, thể hiện sự tôn trọng, trân trọng doanh nghiệp của tỉnh, rõ quan điểm làm chủ của tỉnh nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích các doanh nghiệp hoạt động trong KCN.

Như Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long khẳng định: Hạ tầng KCN Cái Lân thấp kém, chưa đảm bảo các tiêu chuẩn, môi trường ô nhiễm, nếu không có sự đầu tư, cải tạo nâng cấp thì nguy cơ đóng cửa KCN là rất lớn. Tỉnh đã xác định đây là việc mà chính quyền và doanh nghiệp phải cùng nhau có trách nhiệm nên đã giao Ban Quản lý KKT tỉnh xây dựng Đề án “Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành KCN Cái Lân” và tổ chức cuộc họp mời doanh nghiệp tham gia ý kiến đối với Đề án này. Đây cũng là sự công khai, minh bạch, hài hòa giữa doanh nghiệp đầu tư quản lý hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp. Sự đồng thuận của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN đối với Đề án đã cho thấy doanh nghiệp đang rất cần và tỉnh đã chỉ đạo rất trúng tâm tư, nguyện vọng của họ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp là việc mà tỉnh Quảng Ninh đã tập trung làm rất quyết liệt trong thời gian qua và kết quả của sự đồng hành đã rất rõ từ sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp qua chỉ số PCI hàng năm. Tiếp tục con đường cùng đi, cùng đến, cùng hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh luôn trân trọng, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.