Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta…

Thứ Tư, 20/09/2017, 08:32 [GMT+7]
.
.

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã lên đường xung phong trên các mặt trận, những người tóc xanh, nhiệt huyết hồng ấy đã rất anh dũng, kiên cường chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Những tinh thần bất khuất, chí khí anh hùng Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Trần Văn Ơn, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… đã truyền lại cho thế hệ thanh niên viết tiếp trang sử vàng chói lòa của dân tộc Việt Nam.

Cùng dân tộc đi qua những đau thương mất mát sau chiến tranh, sức trẻ lại chung vai gánh vác sự nghiệp xây dựng đất nước. Trên công trường xây dựng các công trình trọng điểm tiếng ca rộn rã của người trẻ là sức mạnh, là niềm tin, là trí tuệ, là khao khát vươn cao của đất nước đổi mới. Ngày hôm nay trong hội nhập và toàn cầu hóa, lực lượng trẻ là những người đi đầu trong đổi mới sáng tạo, trong các hoạt động phong trào, dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong khởi nghiệp.

Ngày mai, 21/9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022 sẽ chính thức khai mạc trọng thể. Nhìn lại những năm qua thấy rằng thanh niên Quảng Ninh đã có sự đóng góp rất tích cực trong sự phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn trong tình hình mới. Các phong trào của Đoàn phát triển ngày càng mạnh mẽ, nhiều phong trào, mô hình được giữ vững và tạo thành nền nếp, có chất lượng, hiệu quả được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia. Qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương thanh niên tiêu biểu, có những cống hiến xuất sắc trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, tham gia xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng hành giúp nhau lập thân, lập nghiệp thoát nghèo bền vững, đền ơn đáp nghĩa….

Đất nước đang trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ- công nghiệp vào năm 2020, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước. Bối cảnh đó đòi hỏi những người chủ tương lai phải là những người đi đầu và luôn luôn có khát vọng đổi mới.

Thanh niên là rường cột của nước nhà, lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn, Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, khơi dậy được sức sáng tạo trong thanh niên, tạo dựng lớp thanh niên tiên tiến, gương mẫu, sống có lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao đẹp. Thôi thúc người trẻ cùng nhau học tập, dấn thân vào khoa học, dám nghĩ, dám làm phát triển kinh tế- xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.”- Tin rằng những hoài bão lớn, khát vọng của tuổi trẻ Quảng Ninh sẽ được chắp cánh bay cao!

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.