Phép lịch sự

* Một phụ nữ bước lên xe buýt. Ngay lúc đó, người đàn ông có tuổi đang ngồi ở ghế gần đấy đứng dậy. Cô này ấn vai ông ta xuống và nói:

.
.
    .
.
.
.
.
.
.