Cách các bà vợ "đánh dấu lãnh thổ"

Một chàng vừa lấy vợ không lâu kể với đám bạn độc thân:

.
.
    .
.
.
.
.
.
.