UBND TP Móng Cái thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ Ba, 09/06/2020, 15:44 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái năm 2020 (được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng ý tại Văn bản số 3558/UBND-TH2 ngày 29/5/2020).

Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái năm 2020 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng: 35  chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái (chi tiết về nhu cầu tuyển dụng có biểu phụ lục gửi kèm theo).

II. Điều kiện, tiêu chuẩn người đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù họp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

- Có trình độ ngoại ngữ (bậc 1, bậc 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
1. Người đăng ký dự tuyển viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp với yêu cầu của một vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Thông báo tuyển dụng, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần sau:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu)

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu)

- Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm theo yêu cầu vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng; Giấy chứng nhận đạt giải ba cá nhân trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THPT, trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia trở lên đối với thí sinh nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Bản chụp chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

- 05 phong bì có dán tem, ghi rõ tên người nhận, địa chỉ liên lạc tại phần người nhận trên phong bì. Nếu tên người nhận trên phong bì không phải tên của thí sinh tham gia dự thi, phải ghi rõ tên của thí sinh cạnh tên của người nhận (ví dụ: Họ và tên người nhận (họ tên thí sinh).

Lưu ý:

- Riêng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, thí sinh sẽ nộp bổ sung sau khi có kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020.

- Người đăng ký dự tuyển viên chức phải cam đoan, ký tên trên đơn đăng ký dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

2. Nơi phát hành hồ sơ dự tuyển: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố, tầng 3, trụ sở Thành ủy Móng Cái, đường Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái.

IV. Tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển

1. Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (theo mẫu thống nhất chung do Cơ quan Tổ chức - Nội vụ phát hành).

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Móng Cái trong thời hạn nhận hồ sơ (Hồ sơ không trả lại).

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09/6/2020 đến ngày 08/7/2020 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Móng Cái, tầng 3, trụ sở Thành ủy Móng Cái, đường Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái. Điện thoại liên hệ 0203.3886.724.

4. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (chỉ thu lệ phí đối với những người được Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đủ điều kiện dự tuyển).

V. Hình thức tuyển dụng

1. Tổ chức xét tuyển theo trình độ (nếu có)

1.1. Đối tượng

Xét tuyển theo trình độ đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, bao gồm:

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a.1) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

a.2) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

a.3) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

b.1) Đạt tiêu chuẩn quy định tại tiết a.1 hoặc tiết a.2 hoặc tiết a.3 Điểm a mục 1.1 nêu trên;

b.2) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

1.2. Hình thức
- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/201/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Cách tính điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút; trong đó thời gian chuẩn bị 15 phút, thời gian trả lời 15 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

1.3. Cách xác định người trúng tuyển

- Có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiến (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định người trúng tuyển.

2. Tổ chức xét tuyển

2.1. Đối tượng: Các trường hợp còn lại.

2.2. Hình thức: xét tuyển, được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

* Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút; trong đó thời gian chuẩn bị 15 phút, thời gian trả lời 15 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tên (nếu có) quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

* Lưu ý: Đối với vị trí việc làm (chỉ tiêu) cần tuyển dụng vừa có hồ sơ dự tuyển thuộc đối tượng xét tuyển theo trình độ (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ) và có hồ sơ dự tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thì Hội đồng tuyển dụng thực hiện xét tuyển những trường hợp thuộc đối tượng xét tuyển theo trình độ trước, nếu còn chỉ tiêu mới tiếp tục thực hiện tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với các trường hợp còn lại.

VI. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/22/2018 của Chính phủ như sau:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ qua số điện thoại 0203.3886724 để được giải đáp và hướng dẫn./.

 Phụ lục chi tiết nhu cầu tuyển dụng, xem tại đây.

.
.
.
.
.
.
.
.