Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng

Thứ Tư, 29/04/2020, 11:59 [GMT+7]
.
.

Căn cứ Kế hoạch số 1369/KH-SNN&PTNT ngày 24/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý các dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban Quản lý các dự án trồng rừng Việt - Đức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho phép tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2668/UBND-TH5 ngày 24/4/2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý các dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban Quản lý các dự án trồng rừng Việt - Đức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh năm 2020 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý các dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án trồng rừng Việt - Đức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi tiết về nhu cầu tuyển dụng có 01,02 gửi kèm theo).

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn trên phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và các yêu cầu khác quy định tại biểu đăng ký vị trí việc làm kèm theo.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với yêu cầu của một vị trí việc làm cần tuyển dụng theo thông báo tuyển dụng, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu thống nhất chung do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành);

2. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu thống nhất chung do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành);

3. Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng; Giấy chứng nhận đạt giải ba cá nhân trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THPT, trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia trở lên đối với thí sinh nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Bản chụp chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

6. 05 phong bì có dán tem (giá trị mỗi tem là 4.000 đồng), ghi rõ tên người nhận, địa chỉ liên lạc tại phần người nhận trên phong bì. Nếu tên người nhận trên phong bì không phải tên của thí sinh tham gia dự thi, phải ghi rõ tên của thí sinh cạnh tên của người nhận (ví dụ: “Họ tên người nhận (họ tên thí sinh)”).

* Lưu ý:

- Riêng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, thí sinh sẽ nộp bổ sung sau khi có kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức.

- Người đăng ký dự tuyến viên chức phải cam đoan, ký tên trên đơn đăng ký dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chi không đúng quy định thì sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Nơi phát hành hồ sơ dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tinh Quảng Ninh (Tầng 10, trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

IV. Tiếp nhận hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (theo mẫu thống nhất chung do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành).

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn nhận hồ sơ (Hồ sơ không trả lại).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 26/5/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh; tầng 10, trụ sở Liên cơ quan số 3; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Lệ phí thi tuyển: Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

V. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng viên chức: Xét tuyển

2. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức:

2.1. Xét tuyển nguồn nhân lực chất lượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (nếu có):

- Đối tượng:

Xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính Phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt).

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a.1) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

a.2) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

a.3) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

b.1) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a.1 hoặc tiết a.2 hoặc tiết a.3 Điểm a mục 1.1.2 nêu trên;

b.2) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

c) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại tiết b.1 và tiết b.2 Điểm b mục 1.1.2 nêu trên.

* Hình thức:
- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính Phủ.

- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Cách tính điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

2.2. Xét tuyển viên chức thông thường được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Đối tượng: Các đối tượng còn lại.

b) Hình thức:

1. Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn;

* Lưu ý: Đối với vị trí việc làm cần tuyển vừa có thí sinh dự tuyển thuộc đối tượng xét tuyển nguồn nhân lực chất lượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (gọi tắt là xét tuyển theo trình độ), vừa có thí sinh dự tuyển thuộc đối tượng phải xét tuyển thông thường thì thực hiện xét tuyển theo trình độ trước, nếu còn chỉ tiêu mới thực hiện xét tuyển thông thường.

VI. Đối tượng và điểm ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển và xét tuyển thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

VII. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Xác định người trúng tuyển theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ:

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.”

Đối với nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý các dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban Quản lý các dự án trồng rừng Việt - Đức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020, đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cấp nhật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua số điện thoại: 0203.383.4225 để được giải đáp và hướng dẫn./.

Click để xem Danh sách số lượng và vị trí việc làm cần tuyển dụng


.
.
.
.
.
.
.
.