Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Thứ Sáu, 21/02/2020, 09:05 [GMT+7]
.
.

Căn cứ Quy chế số 09-QC/TU ngày 02/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng” và Kế hoạch số 387-KH/TU ngày 17/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo:

1. Đối tượng tham gia thi tuyển

- Cán bộ, công chức trong quy hoạch chức danh: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phó giám đốc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tương đương trở lên thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020 (2016 - 2021), có chuyên môn phù hợp với chức danh thi tuyển, bổ nhiệm.

- Cán bộ, công chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển đăng ký, đề cử phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đồng ý giới thiệu.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung

Đối tượng đăng ký dự thi để bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định tại Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII; tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quyết định số 1730-QĐ/TU ngày 13/10/2014; Quyết định số 1647-QĐ/TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh); tiêu chuẩn theo Quy chế số 09-QC/TU ngày 02/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng: (i1) Có bản lĩnh chính trị, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của tỉnh; (i2) Yêu nghề, tận tụy với nghề nghiệp; (i3) Có lối sống, tác phong làm việc, giao tiếp, ứng xử văn hóa, văn minh; (i4) Hiểu biết về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dự tuyển; (i5) Có khả năng lãnh đạo, quản lý: Phân tích và dự báo; tầm nhìn chiến lược, thiết kế và định hướng triển khai hoạt động; có ý tưởng mới, quyết đoán và có bản lĩnh đổi mới.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể

+ Có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Công nghiệp phát triển nông thôn; Kinh tế Lâm nghiệp; Lâm nghiệp; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Chế biến lâm sản.

+ Có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị;

+ Quản lý nhà nước: Giữ ngạch lương chuyên viên chính và tương đương trở lên; hoặc đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

+ Có một trong các ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Trung Quốc…) trình độ C (hoặc bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) trở lên đối với ứng viên dưới 45 tuổi; trình độ B (hoặc bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) trở lên đối với ứng viên từ 45 tuổi trở lên.

+ Sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang, thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

3. Điều kiện dự thi

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp trưởng, phó phòng (hoặc tương đương) trở lên; 2 năm liền kề thời điểm dự thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm lần đầu, nói chung còn 10 năm công tác (ít nhất đủ 5 năm) và có đủ sức khoẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Có hồ sơ đầy đủ, rõ ràng gồm:

+ Đơn đăng ký dự thi (có xác nhận của cơ quan);

+ Bản khai lý lịch theo mẫu 2C/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận;

+ Bản sao giấy khai sinh có công chứng;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;

+ Bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

+ Chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền (còn giá trị trong thời hạn 6 tháng);

+ Nhận xét, đánh giá của chi bộ, đảng ủy nơi công tác (trong 3 năm gần nhất);

+ Nhận xét, đánh giá của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình;

+ Văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương về quá trình công tác, chức danh quy hoạch, nhận xét, đánh giá (về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khả năng phát triển) và giới thiệu cán bộ tham gia dự thi.

4. Nội dung, hình thức thi tuyển

Ứng viên đăng ký dự thi phải thực hiện 3 nội dung thi:

(1) Thi sát hạch trình độ ngoại ngữ (theo ngoại ngữ ứng viên đã đăng ký) theo 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

(2) Thi viết, nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

(3) Ứng viên dự thi vượt qua phần thi sát hạch ngoại ngữ và thi viết (đạt 50/100 điểm trở lên của mỗi phần thi) sẽ được giao chuẩn bị đề tài để thi trình bày Đề án theo nội dung do Hội đồng thi tuyển quyết định.

5. Thời gian nộp hồ sơ, tổ chức thi tuyển

5.1. Thời gian nộp hồ sơ

Ứng viên đăng ký dự thi nộp hồ sơ theo quy định về Ban Thẩm định (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy), trước ngày 03/3/2020.

5.2. Thời gian tổ chức thi tuyển

Dự kiến trong tháng 3/2020 (Có thông báo cụ thể sau)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 08033180; 08033183

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trân trọng thông báo

.
.
.
.
.
.
.
.