Công khai danh sách doanh nghiệp chậm nộp thuế

Thứ Ba, 14/01/2020, 14:13 [GMT+7]
.
.

Theo Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết tháng 11/2019, toàn tỉnh có 165 doanh nghiệp chậm nộp thuế. 

Danh sách chi tiết 165 doanh nghiệp chậm nộp thuế

.
.
.
.
.
.
.
.