Thông báo về việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển kiến trúc công trình cầu Cửa Lục 3

Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:28 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/10/2019, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã đăng tải Thông báo thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Cửa Lục 3 nối thành phố Hạ Long với huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh trên trang web baoquangninh.com.vn, trong đó: “Thời hạn cuối cùng nhận hô sơ phương án dự thi: 09 giờ ngày 17/10/2019; Thời gian đánh giá năng lực kinh nghiệm: Ngày 17/10/2019; Thời gian tổ chức họp hội đồng thi tuyển, đánh giá xếp hạng các phương án từ ngày 18/10/2019; Trình duyệt kết quả, công bố kết quả: Trước ngày 21/10/2019". Tuy nhiên đến nay, số lượng phương án dự thi nộp về Ban tổ chức còn hạn chế về số lượng và hình thức kiến trúc.

Để đảm bảo tính khách quan và cạnh tranh công bằng giữa các phương án tham dự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển kiến trúc công trình cầu Cửa Lục 3 nối thành phố Hạ Long với huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh như sau: “Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ phương án dự 16 giờ ngày 22/10/2019; Đánh giá năng lực kinh nghiệm: Ngày 23/10/2019; Tổ chức họp Hội đồng thi tuyển; đánh giá xếp hạng các phương án: Ngày 23/10/2019; Trình duyệt kết quả, công bố kết quả: Ngày 24/10/2019”.

(Thời gian trên là dự kiến, trường hợp có thay đổi, đơn tổ chức cuộc thi sẽ thông báo cụ thể đến các đơn vị tham gia cuộc thi).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng thông báo.

.
.
.
.
.
.
.
.