Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thứ Ba, 27/08/2019, 16:56 [GMT+7]
.
.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vừa ban hành Thông báo số 655/TB-TTPVHCC về việc chuyển trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

 

.
.
.
.
.
.
.
.