Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh thông báo

Thứ Năm, 09/05/2019, 09:47 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Quyết định số 1653/QĐ-UBND-VL ngày 23/04/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – TB&XH” và Công văn số 923/LĐTBXH-VP của Giám đốc Sở Lao động – TB&XH ngày 04/5/2019 “V/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệp”, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 13/05/2019, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Ninh và Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cẩm Phả được chuyển về Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Tại thành phố Hạ Long:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long
(Bên cạnh trường Đoàn Thị Điểm)

- Điện thoại: 0353.626.620/0203.3829.760

2. Tại thành phố Cẩm Phả:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh- Văn phòng thành phố Cẩm Phả

- Địa chỉ: Tổ 5, khu Hoà Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả
(Đường mới, bên cạnh chung cư Cẩm Bình)

- Điện thoại: 0203.3863.588

                  Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh thông báo

.
.
.
.
.
.
.
.