Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông báo triển khai diện rộng hóa đơn điện tử

Thứ Sáu, 03/05/2019, 15:43 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai diện rộng Hóa đơn điện tử.

Theo đó, kể từ ngày 01/4/2019, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh triển khai diện rộng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy tạo bước đột phá, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh hiện đại, văn minh, bình đẳng cho người dân, doanh nghiệp; tiết kiệm chi phí (giảm chi phí giấy in, mực in, chi phí vận chuyển, lưu trữ hóa đơn..); giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, khắc phục rủi ro làm mất, cháy, hỏng hóa đơn; nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn do việc tập hợp các thông tin qua phương tiện điện tử một cách nhanh chóng và kịp thời.

Với những lợi ích như vậy, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để triển khai, tập huấn, hướng dẫn và giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh biết để phối hợp thực hiện.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.
.
.
.
.