Những dấu mốc Việt Nam vươn ra biển lớn

Thứ Hai, 02/01/2017, 00:37 [GMT+7]
.
.

Chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa đã đưa quan hệ quốc tế của Việt Nam có những thay đổi sâu sắc.

Tiến Thành - Võ Thành

.
.
.
.
.
.
.
.