Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh tổ chức phiên GDVL định kỳ và phiên GDVL Online tháng 1/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ và phiên giao dịch việc làm Online tháng 01 năm 2021.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.