"Lời nói không mất tiền mua"

Thứ Sáu, 10/03/2017, 06:30 [GMT+7]
.
.

Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh là một nội dung chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh (Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh).

Nếp sống văn hoá, văn minh là nếp sinh hoạt, công tác, học tập, là lời nói, cử chỉ, thái độ, hành động, cách ăn mặc đã được định hình với những đặc trưng trong sáng, đẹp đẽ, chuẩn mực của nền văn hoá phát triển cao.

Mọi công dân thực hành nếp sống văn hoá, văn minh, trước hết phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng, dân tộc, đất nước.

Những hành vi đẹp luôn có quanh ta, lan toả tình nhân ái. Đó là hiến máu cứu người. Đó là nhường ghế cho người cao tuổi trên xe buýt. Đó là trả lại tiền và đồ cho du khách để quên trong nhà hàng. Đó là hiến đất dịch tường rào để mở rộng đường trong khu dân cư...

Cha ông ta từng khuyên bảo: “Lời nói không mất tiền mua/ Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Sự phiền muộn, bức xúc của người dân, du khách có khi chỉ bởi sự tiếp xúc thiếu thấu đáo của nhân viên cơ quan công quyền, hoặc cơ sở dịch vụ...

Những biểu hiện nếp sống thiếu văn hoá, văn minh rất dễ nhận ra. Đó là thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm của công chức trong giao dịch công vụ với công dân, doanh nghiệp. Đó là thả rác bừa bãi trong khu dân cư, ở nơi công cộng. Đó là “chặt chém” giá dịch vụ đối với khách du lịch... Đó là trang phục không phù hợp khi đi vào nơi tôn nghiêm...

Quảng Ninh đã xây dựng Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” bao gồm: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; quy tắc ứng xử của doanh nghiệp du lịch; quy tắc ứng xử của người dân và cộng đồng địa phương; quy tắc ứng xử của khách du lịch khi đến tham quan Quảng Ninh. Với quy tắc đưa ra những việc cụ thể nên làm, việc không nên làm, Bộ quy tắc “Nụ cười Hạ Long” góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh bằng những chuẩn mực cụ thể, dễ biết và thực hiện.

Thực hiện nội dung chủ đề công tác năm 2017 về nội dung xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, UBND tỉnh có kế hoạch với những quy định cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương (tới tận tổ dân phố). Trong nhiều quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thì quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực đã làm chuyển biến tích cực tác phong làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Đã có công chức giữ chức vụ quản lý bị kỷ luật vì vi phạm quy định này.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đều đã tiến hành ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm bằng những cam kết cụ thể.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh cũng là hướng tới thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Quảng Ninh xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh nhằm từng bước xây dựng con người Quảng Ninh năng động, sáng tạo, thân thiện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Nguyên Đan

.
.
.
.
.
.
.
.