Nhà vệ sinh công cộng - chuyện không nhỏ

Chủ Nhật, 06/10/2013, 05:21 [GMT+7]
.
.

Trong một cuộc họp bàn về công tác chỉnh trang đô thị của thành phố Hạ Long, có ý kiến đề cập đến tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng (VSCC) đạt chuẩn trên địa bàn thành phố… Điều này kể ra cũng không có gì mới lạ. Còn nhớ, đầu năm 2012, trong một báo cáo khảo sát tình hình nhà VSCC ở các khu du lịch trong nước, Tổng cục Du lịch đã cho biết một nguyên nhân làm ảnh hưởng không nhỏ đến “hình ảnh du lịch Việt Nam”, ấy là tình trạng nhà VSCC ở các điểm du lịch “vừa thiếu, vừa yếu”... Từ đó, tháng 5-2012, Tổng cục Du lịch đã có Quyết định ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà VSCC phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2013 và 2014...

Thành phố Hạ Long nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung, là một trung tâm du lịch trọng điểm, với lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm vào loại cao nhất trong cả nước, vậy nên việc cần có các nhà VSCC đạt chuẩn là điều hiển nhiên. Và vì thế, sau khi Tổng cục Du lịch ban hành Quyết định này, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các địa phương rà soát lại hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch; báo cáo hiện trạng và đề xuất nguồn nhân lực xây dựng hoặc chỉnh trang, nâng cấp các công trình vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch trên địa bàn, đảm bảo đến năm 2014 sẽ có 100% nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch đạt chuẩn.

Nhưng vì sao cho đến nay, tình trạng nhà VSCC “vừa thiếu vừa yếu”, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và du khách trên địa bàn vẫn trong tình trạng “khổ lắm, biết rồi, nói mãi!”?  Điều này bắt nguồn từ một nguyên nhân “gốc”, đó là sự thiếu ý thức của một số người dân trong việc giữ gìn vệ sinh ở các nhà VSCC. Và để “chống” lại tình trạng này, ở một số nhà VSCC từng đã áp dụng cơ chế “tự hạch toán”, giao khoán cho một cá nhân hoặc một nhóm người theo kiểu “lấy thu bù chi”. Tuy nhiên, cái cách quản lý này thực sự nhiều lúc khiến người dân, nhất là các du khách, cảm thấy rất ức chế. Từ thực tế đó mà việc đầu tư xây dựng và quản lý, duy trì sự “vận hành” các nhà VSCC sao cho đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh cứ trong vòng luẩn quẩn...

Nói như vậy để thấy chuyện nhà VSCC không phải là chuyện nhỏ. Ai đó đã từng nói: “Hãy cho tôi biết thực trạng các nhà VSCC ở một đô thị, tôi sẽ nói các nhà quản lý đô thị ấy như thế nào!”. Thiết nghĩ đây cũng là điều mà các nhà quản lý quy hoạch đô thị, du lịch cũng như các địa phương cần quan tâm. Bởi về một góc độ nào đó nhà VSCC và việc sử dụng nhà VSCC chính là “ánh xạ” thể hiện trình độ văn hoá của cả một cộng đồng xã hội...

Trung Luận

.
.
.
.
.
.
.
.