Quảng Tây đã giải ngân vốn đầu tư nông nghiệp cho các huyện nghèo hơn 58 tỷ Nhân dân tệ

Thứ Sáu, 02/10/2020, 09:18 [GMT+7]
.
.

Theo số liệu của Sở Tài chính Quảng Tây (Trung Quốc), từ năm 2016 đến hết tháng 8 năm nay, 33 huyện trọng điểm hỗ trợ giảm nghèo theo chương trình quốc gia cùng các huyện nghèo khác trên địa bàn Quảng Tây tổng cộng đã được hỗ trợ từ nguồn vốn phát triển nông nghiệp 58,644 tỷ Nhân dân tệ, mang lại kết quả tích cực cho công tác giảm nghèo trên địa bàn Quảng Tây.

Nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn nông nghiệp từ nguồn ngân sách, khắc phục tình trạng cấp vốn dàn trải, phân tán, Quảng Tây đã phân chia nguồn vốn theo đầu mối các huyện. Cụ thể, Sở Tài chính Quảng Tây đã chủ động nghiên cứu, đi đầu trong cả nước (Trung Quốc) ban hành hướng dẫn sử dụng tổng hợp nguồn vốn nông nghiệp và thông báo việc thống nhất sử dụng nguồn vốn tài chính nông nghiệp trong hỗ trợ các huyện nghèo, qua đó quy phạm hoá quy trình giải ngân vốn nông nghiệp tới các huyện, nâng cao tính chính xác trong sử dụng nguồn vốn.

Hỗ trợ đầu tư có trọng điểm các địa phương đặc biệt khó khăn. Đối với 17 quỹ hỗ trợ giảm nghèo, ngành tài chính Quảng Tây đã thực hiện mở rộng hơn hạn mức hỗ trợ so với hạn mức của khu, hỗ trợ có trọng điểm 20 huyện đặc biệt khó khăn; đồng thời kết hợp 32 chương trình cấp vốn hỗ trợ giảm nghèo thí điểm giao quyền tự chủ cho cấp huyện, qua đó tăng tính linh hoạt trong sử dụng nguồn vốn.

Nhờ kết hợp các nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp, Quảng Tây đã phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn có hạn, tạo động lực vững chắc cho phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn cho các khu vực nghèo. Từ năm 2016- 2019, đã có 2000 thôn nghèo thuộc 33 huyện nghèo cấp quốc gia thành công thoát nghèo với 2.223.300 nhân khẩu thoát nghèo, điều kiện sản xuất lao động của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập của người nông dân cũng ngày một nâng cao.

Theo Chu Hồng Mai/ Nhật báo Quảng Tây
Biên dịch: Minh Tiến

.
.
.
.
.
.
.
.