Quảng Tây thiết lập nền tảng dịch vụ một cửa phục vụ doanh nghiệp

Thứ Sáu, 11/09/2020, 10:06 [GMT+7]
.
.

Ngày 31/8, Văn phòng chính quyền khu tự trị Quảng Tây ban hành Đề án thực thi thiết lập nền tảng dịch vụ một cửa phục vụ doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài, tập trung xây dựng nền tảng dịch vụ một cửa kết hợp trực tiếp với trực tuyến, kết nối từ các phường, xã tới thành phố, giữa các cơ quan, ban ngành với nhau nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ bên ngoài, qua đó đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư từ bên ngoài Quảng Tây ngày một phát triển ổn định, giải phóng tiềm năng tăng trưởng từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn khu.

Lãnh đạo khu tự trị Quảng Tây thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, tìm hiểu tình hình sản xuất và giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Trong ảnh  Ngày 27.8, chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây đến thăm Công ty quang điện Meiyad
Lãnh đạo khu tự trị Quảng Tây thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, tìm hiểu tình hình sản xuất và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. (Trong ảnh:  Ngày 27.8, Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây đến thăm Công ty quang điện Meiyad ). 

Theo đề án, Quảng Tây sẽ xây dựng dữ liệu các dự án có vốn đầu tư từ bên ngoài trọng điểm, tập trung vào các vấn đề tồn tại trong suốt quá trình phát triển của doanh nghiệp có vốn đầu tư từ bên ngoài như: phê duyệt thủ tục, quy hoạch sử dụng đất, điện nước, tuyển dụng nhân công, tài chính, logistic thương mại, chính sách hỗ trợ, chấp hành hợp đồng, bảo vệ nhà đầu tư, xử lý phá sản .v.v…Xử lý một cách hài hoà, ưu tiên hỗ trợ một cách kịp thời từ cấp khu tự trị. 

Quảng Tây cũng xây dựng phương thức phục vụ theo danh sách, nhằm giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn một cách chính xác. Theo đó, sẽ xây dựng danh sách công tác triển khai các dự án đầu tư từ bên ngoài và danh sách những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, qua đó, các đơn vị, ban ngành căn cứ theo chức trách của mình tập hợp, chỉnh lý, bám sát nghiên cứu, giải quyết có trọng điểm những khó khăn và vấn đề tồn tại trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và lập dự án đầu tư.

Nền tảng dịch vụ một cửa doanh nghiệp đầu tư từ bên ngoài Quảng Tây với các chức năng hướng dẫn thủ tục, phân tích dự án đầu tư nước ngoài, quảng bá chính sách và môi trường đầu tư, ban hành thông tin hoạt động, tư vấn thông tin đầu tư, báo cáo thông tin doanh nghiệp nước ngoài, đường dây tiếp nhận tố cáo.v.v…, cung cấp dịch vụ một cửa trực tuyến cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ bên ngoài.

Theo Chu Hồng Mai/ Nhật báo Quảng Tây
Biên dịch: Minh Tiến

.
.
.
.
.
.
.
.