Quảng Tây có 25 quận, huyện sản xuất lương thực lớn được nhận hỗ trợ

Thứ Sáu, 31/07/2020, 09:37 [GMT+7]
.
.

Theo thông tin từ Sở Tài chính Khu tự trị Quảng Tây, nhằm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ vùng sản xuất lương thực chủ yếu, giải quyết khó khăn cho những huyện sản xuất lương thực lớn, thúc đẩy ngành sản xuất lương thực phát triển, năm 2020 chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ cho 23 quận, huyện sản xuất lương thực lớn của Quảng Tây tổng cộng 307 triệu Nhân dân tệ.

Được biết, nguồn tiền này sẽ được dùng để tu bổ cơ sở vật chất, kho chứa lương thực, hỗ trợ phát triển ngành gia công lương thực, ngũ cốc, với những huyện nghèo sẽ được đầu tư vào những dự án giảm nghèo, phát triển kinh tế. Khoản tiền này góp phần cải tiến quá trình lưu thông các sản phẩm lương thực, thúc đẩy cung cầu lương thực chất lượng cao, qua đó phát triển ngành nông nghiệp.

Các quận, huyện sản xuất lương thực lớn được nhận hỗ trợ đợt này gồm có: quận Vũ Minh, huyện Tân Dương, huyện Hoành, quận Lâm Quế, huyện Toàn Châu, huyện Đằng, thành phố Sầm Khê, huyện Hợp Phố, quận Khâm Bắc, huyện Linh Sơn, huyện Phố Bắc, quận Cảng Nam, quận Đàm Đường, huyện Bình Nam, thành phố Quế Bình, huyện Dung, huyện Lục Xuyên, huyện Phó Bạch, huyện Hưng Nghiệp,thành phố Bắc Lưu,thành phố Tĩnh Tây, quận Nghi Châu, quận Hưng Tân.

Theo Chu Hồng Mai/ Nhật báo Quảng Tây
Biên dịch: Minh Tiến

.
.
.
.
.
.
.
.