Quảng Tây: 691.200 người dân thành công thoát nghèo

Thứ Ba, 14/07/2020, 08:59 [GMT+7]
.
.

Kể từ đầu năm 2020, Quảng Tây đã sớm quy hoạch, sắp xếp, tổ chức , vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với người dân tái định cư, vừa thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo và những công tác trọng tâm khác cho đối tượng dân tái định cư. Tính đến đầu tháng 6, Quảng Tây đã đầu tư hơn 41 tỷ Nhân dân tệ cho xây dựng cơ sở hạ tầng tái định cư, trong 710.000 dân thuộc hộ nghèo theo thống kê đã có 691.200 người thoát nghèo thành công, đạt trên 97%.

Trong giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 13, Quảng Tây phải thực hiện giúp đỡ trên 710.000 dân thoát nghèo. Tính đến hết tháng 12 năm 2019, Quảng Tây đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng tái định cư với 506 điểm tái định cư tập trung cho 710.000 dân thuộc hơn 160 nghìn hộ nghèo, về đích sớm trước một năm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy hoạch và an cư cho đối tượng dân tái định cư và giảm nghèo trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13. Trước mắt, Quảng Tây đã chuyển mục tiêu trọng tâm sang công tác quản lý và hỗ trợ sau tái định cư, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ tại các khu, điểm tái định cư, tập trung nguồn lực làm tốt công tác phát triển ngành nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng dân tái định cư, bước vào giai đoạn nước rút, chỉ cách đích “1 cây số”.

Trong đó, tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục và y tế đồng bộ; đẩy nhanh hộ trợ các doanh nghiệp trong các dự án giảm nghèo trở lại hoạt động, phục hồi sản xuất và đẩy mạnh thực hiện công tác giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Tính đến đầu tháng 6, đã có 611.200 người trong tổng số 710.000 dân trên địa bàn khu được hưởng lợi từ những dự án phát triển kinh tế, hỗ trợ giảm nghèo, nhiều hộ gia đình, người dân đã có việc làm ổn định, chính phủ địa phương thông qua những dự án, chương trình đảm bảo an sinh xã hội đã giải quyết tốt vấn đề ổn định cuộc sống cho người dân.

Theo Chu Ánh/ Nhật báo Quảng Tây
Biên dịch: Minh Tiến

 

.
.
.
.
.
.
.
.