Lần đầu tiên tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Quảng Tây có việc làm đạt trên 90%

Thứ Sáu, 01/11/2019, 10:48 [GMT+7]
.
.

Mới đây, Sở Giáo dục Quảng Tây đã công bố Báo cáo thường niên tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Quảng Tây năm 2019.

Theo báo cáo, số sinh viên ra trường năm 2019 trên địa bàn Quảng Tây 242.500 người, tăng 20.500 người so với năm ngoái. Trong đó, nghiên cứu sinh 9.200 người, sinh viên hệ đại học 107.000 người, sinh viên hệ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 126.300 người.

1
Một phiên giao dịch giới thiệu việc làm tại Học viện Kỹ thuật nghề Xây dựng Quảng Tây.

Tính đến ngày 1/8/2019, tỷ lệ sinh viên có việc làm lần đầu đạt 91,27%, trong đó tỷ lệ nghiên cứu sinh có việc làm đạt 91.01%, sinh viên đại học có việc làm đạt 89,92%, sinh viên cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có việc làm đạt 92,44%. 

Xét trên phương diện các khoa, ngành, với những khoa có số lượng từ 500 sinh viên trở lên, Top 3 khoa, ngành sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp có việc làm lần lượt là Giáo dục, Y học và Nghệ thuật; Top 3 khoa, ngành sinh viên hệ cao đẳng tốt nghiệp có việc làm gồm Nguyên liệu và Năng lượng, Xây dựng hạ tầng, và Sự nghiệp công.

Xét trên phương diện đơn vị tiếp nhận lao động, khối doanh nghiệp tư nhân thu hút nhiều sinh viên nhất, với số lượng 128.647 người, chiếm 58,12% tổng số sinh viên có việc làm, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân cũng đạt tỷ lệ cao nhất, chiếm 61,87% số sinh viên có việc làm. Số sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị y tế lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3, lần lượt chiếm 8,89% và 6,12% tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm. Năm 2019, số sinh viên tốt nghiệp khởi nghiệp kinh doanh đạt 833 người, chiếm 0,38% số sinh viên ra trường có việc làm.

Theo Lưu Cầm – Trương Hoa/ Nhật báo Quảng Tây
Biên dịch: Minh Tiến

 

.
.
.
.
.
.
.
.