Móng Cái: Tổ chức giải Cầu lông - Bóng bàn CNVC, LĐ 2015

Hưởng ứng "Tháng công nhân – Ngày hội văn hóa thể thao" năm 2015, vừa qua, Liên đoàn lao động TP Móng Cái tổ chức giải Cầu Lông – Bóng bàn CNVC, LĐ thành phố năm 2015 – cup Agribank.

.
.
.
.
.
.
.
.
.