.

Công điện xử lý khắc phục cháy Chợ Trung tâm Hải Hà - huyện Hải Hà

Cập nhật: 16:36, 28/10/2013 (GMT+7)

Ngày 26-10-2013, UBND tỉnh ban hành Công điện số 18/UBND-TK về việc  xử lý khắc phục cháy Chợ Trung tâm Hải Hà - huyện Hải Hà.

Tệp đính kèm:
CD18_26102013.PDF