Kiểm tra công tác PCCC rừng tại TP Uông Bí

Thứ Sáu, 07/10/2011, 23:12 [GMT+7]
.
.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh vừa đi kiểm tra công tác PCCC rừng mùa khô hanh 2011-2012 tại TP Uông Bí.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCC rừng TP Uông Bí, chính quyền các địa phương, các chủ rừng đã xây dựng phương án và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền PCCC rừng. Hạt Kiểm lâm, Công an, Ban CHQS thành phố phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, chủ rừng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng. Từ tháng 1-2010 đến nay trên địa bàn không xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng nào; cứu chữa kịp thời 9 điểm cháy rừng ngay khi mới phát sinh v.v..

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số phường, xã, doanh nghiệp và các chủ rừng. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; chủ động xây dựng, luyện tập, diễn tập phương án PCCC rừng, bảo vệ rừng, đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC rừng… Đoàn cũng yêu cầu thành phố tiếp tục có các biện pháp để làm tốt hơn công tác này thời gian tới.

Thái Hà

.
.
.
.
.
.
.
.