Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013-2018)

“Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong vận động nông dân phát triển KT-XH”

Thứ Năm, 04/04/2013, 04:30 [GMT+7]
.
.

(Đồng chí Vi Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
Đồng chí Vi Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013-2018) được tiến hành trong thời điểm cán bộ, hội viên nông dân cả nước đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và chương trình xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2008-2013; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2013-2018. Với chủ đề: Đoàn kết - đổi mới - chủ động - hội nhập - phát triển bền vững, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong thực hiện các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

- Trong những năm qua hoạt động của Hội Nông dân, các hội viên luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền xác định là lực lượng nòng cốt của các phong trào phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Xin đồng chí cho biết trong nhiệm kỳ qua hoạt động của Hội Nông dân và các phong trào nông dân trên toàn tỉnh đã có những đóng góp như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn của tỉnh nói riêng và kinh tế - xã hội của toàn tỉnh nói chung?

+ Trước tiên phải khẳng định rằng, phát huy nền tảng đã được tạo dựng vững chắc qua nhiều năm, cộng với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong công tác Hội và phong trào nông dân nên trong thời gian qua công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Quảng Ninh đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII đề ra. Bằng những việc làm cụ thể, những phong trào hoạt động mạnh mẽ có sự lan toả cả về bề rộng và chiều sâu nên trong những năm qua giai cấp nông dân Quảng Ninh luôn đoàn kết vượt qua khó khăn thử thách, khai thác tiềm năng đất đai, lao động, vốn, tiếp thu khoa học và công nghệ mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tiếp cận thị trường góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt, ý thức chính trị, trình độ dân trí được nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt gần 13 triệu đồng/năm. Nông dân Quảng Ninh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, tích cực tham gia hoạt động Hội Nông dân; số nông dân được kết nạp vào Hội ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao, khẳng định là chủ thể xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, nông thôn văn minh, hiện đại.

- Công tác cán bộ luôn được xác định là khâu quan trọng nhất để đảm bảo hiệu quả hoạt động của một tổ chức, ngành, đơn vị. Vậy với Hội Nông dân công tác này đã được thực hiện như thế nào trong thời gian qua?

+ Hội đã xác định công tác tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Sau khi kiểm tra, rà soát nhận thấy cán bộ cấp chi hội phần lớn là kiêm nhiệm không có thời gian để dành cho công tác hội, sinh hoạt chi hội không rõ nét, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh Hội quyết định tập trung kiện toàn và củng cố hoạt động Hội Nông dân cấp cơ sở, chi hội. Đến nay trên 90% cán bộ chi hội của Hội Nông dân các cấp không còn kiêm nhiệm, cơ bản cán bộ cơ sở được thay thế, bổ sung, các huyện lớn được bổ sung thêm một phó chủ tịch Hội.

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, Hội đã tăng cường công tác đào tạo, tập huấn theo hình thức chia đối tượng phù hợp với cán bộ từng cấp. Năm 2012 là năm mà Hội tập trung đặc biệt cho công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ hội các cấp.

- Hiện nay tỉnh ta đang triển khai mạnh mẽ chương trình xây dựng nông thôn mới, vậy với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân, đồng chí có thể cho biết hội viên nông dân hiện đang cần được hỗ trợ những gì?

+ Có lẽ cái nông dân đã và đang rất cần hiện nay đó là tiêu thụ sản phẩm như thế nào và vốn phát triển sản xuất ở đâu? Thực tế hiện nay không chỉ ở các vùng có điều kiện hình thành vùng sản xuất tập trung người nông dân được tiếp cận với quy trình sản xuất theo VietGap đã rất khó khăn trong tìm đầu ra cho sản phẩm mà ngay chính những khu vực do điều kiện địa hình sản xuất không tập trung không thể thực hiện theo quy trình yêu cầu kỹ thuật sản xuất lớn đầu ra cho sản phẩm còn bí hơn rất nhiều. Nông dân không ngại làm, không ngại sản xuất mà ngại làm ra không bán được sản phẩm. Đây cũng là một trong những lý do mà mô hình thử nghiệm thành công nhưng không thể nhân rộng. Mặc dù tỉnh đã có những chính sách hỗ trợ nông dân về vốn vay nhưng những hộ nông dân nằm trên diện cận nghèo của tỉnh hiện nay rất khó khăn trong tiếp cận được nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Đây là những việc mà nông dân đang cần được các cơ quan chức năng, chính quyền quan tâm hỗ trợ tìm giải pháp tháo gỡ.

- Một nhiệm kỳ mới đang bắt đầu, công việc cần phải làm sẽ rất nhiều, xin đồng chí cho biết những việc lớn, trọng tâm mà Hội xác định cho thời gian tới là gì?

+ Hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới đó là tập trung cho Đề án xây dựng và phát triển tổ chức Hội Nông dân đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Mục tiêu lớn nhất phải đạt được đó là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong vận động nông dân xây dựng phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn bền vững. Cùng với đó sẽ tiếp tục triển khai những nội dung quan trọng khác.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Hương Việt

.
.
.
.
.
.
.
.