Giải đáp pháp luật

Những khoản phụ cấp phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội

Thứ Ba, 27/12/2016, 11:52 [GMT+7]
.
.

Bạn đọc từ địa chỉ email honghoattr.69@gmail.com, công tác tại Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương thuộc Công ty Khai thác khoáng sản tại TP Cẩm Phả, hỏi: Công ty tôi không ghi các khoản phụ cấp cụ thể trong hợp đồng lao động (HĐLĐ), nhưng thực tế có chi trả các khoản phụ cấp, như: Phụ cấp thâm niên, phụ cấp tổ trưởng, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp ăn ca, phụ cấp mạng lưới an toàn vệ sinh viên và phụ cấp lưu động. Riêng phụ cấp độc hại không cố định hàng tháng, mà dựa trên thực tế phát sinh chi trả trong tháng cho người lao động (NLĐ). Xin hỏi, những loại phụ cấp nào nêu trên phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH)? Được quy định tại văn bản pháp luật nào?

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, 2, 3, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: Từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16-11-2015 của Bộ LĐTB&XH. Phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Từ ngày 1-1-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Đối chiếu với quy định nêu trên, căn cứ các khoản lương, phụ cấp lương ông (bà) đã nêu tại câu hỏi thì hiện nay khoản lương cơ bản, các khoản phụ cấp lương bao gồm: Phụ cấp thâm niên, phụ cấp tổ trưởng, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp mạng lưới an toàn vệ sinh viên và phụ cấp lưu động là những phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ làm căn cứ tính đóng BHXH theo quy định. Do pháp luật không quy định cụ thể số ngày công được hưởng phụ cấp trong tháng làm căn cứ để tính đóng BHXH, nên phụ cấp độc hại công ty không chi trả cố định hàng tháng mà dựa trên thực tế phát sinh để chi trả trong tháng vẫn là khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, nên vẫn làm căn cứ tính đóng BHXH theo quy định.

Phụ cấp chuyên cần, phụ cấp ăn ca là những khoản chế độ và phúc lợi khác không liên quan đến việc bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động thì không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

TTTVPL và Huấn luyện ATLĐ
Công đoàn Quảng Ninh

(Điện thoại 033.3829961)

.
.
.
.
.
.
.
.