Những khoản phụ cấp phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội

Bạn đọc từ địa chỉ email honghoattr.69@gmail.com, công tác tại Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương thuộc Công ty Khai thác khoáng sản tại TP Cẩm Phả, hỏi

.
.
.
.
.
.
.
.
.