Làm thế nào khi hàng xóm lấn chiếm khoảng không đất nhà mình?

Nếu hàng xóm không phá dỡ phần lấn chiếm thì bạn có thể gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

.
.
.
.
.
.
.
.
.