.

Đầm Hà: Hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật

Cập nhật lúc 05:51, Thứ Hai, 18/03/2013 (GMT+7)

Những năm qua, Hội LHPN huyện Đầm Hà đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là với Phòng Tư pháp huyện tổ chức được hàng nghìn buổi tuyên truyền, trợ giúp, tư vấn pháp luật cho phụ nữ ở những xã vùng sâu, vùng xa. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ nói riêng, nhân dân trên địa bàn nói chung.

Có được kết quả này, hàng năm, hai cơ quan phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL) cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hoà giải viên và hội viên nòng cốt. Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, tư vấn tại cộng đồng dân cư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả. Hiện 10/10 cơ sở hội trong huyện tham gia ban hoà giải cấp cơ sở, 76/76 chi hội trưởng phụ nữ tham gia tổ hoà giải ở thôn, bản, khu phố.

Cộng tác viên của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp cho bà con xã Quảng Lâm (Đầm Hà).
Cộng tác viên của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp cho bà con xã Quảng Lâm (Đầm Hà).

Hội LHPN và Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp mở được 32 lớp tập huấn cho 1.646 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; tuyên truyền kiến thức pháp luật cho trên 4.000 lượt cán bộ, hội viên, cộng tác viên của hội, Ban chủ nhiệm các CLB ”Phụ nữ với pháp luật”... Nội dung tuyên truyền tập trung vào các luật: Dân sự; Hôn nhân gia đình; Đất đai; Giao thông đường bộ; Bình đẳng giới; Phòng chống bạo lực gia đình; Bảo hiểm y tế; Bộ luật Hình sự; Khiếu nại; Tố cáo; Pháp lệnh về quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Hình thức tuyên truyền được đổi mới, phù hợp và có hiệu quả, như: Nói chuyện chuyên đề, mít tinh, tiểu phẩm, sinh hoạt CLB, sinh hoạt hội viên, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; hội nghị tuyên truyền miệng kết hợp trao đổi trực tiếp; lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các nội dung hoạt động của hội (hoà giải, giải quyết đơn thư, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và TNXH...).

100% các cơ sở hội tổ chức các hoạt động PBGDPL cho cán bộ, hội viên phụ nữ những kiến thức cơ bản về pháp luật để áp dụng vào cuộc sống, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ khi bị xâm hại thông qua các buổi sinh hoạt ở các chi, tổ phụ nữ. Tiêu biểu trong hoạt động này là các xã Quảng Lợi, Đại Bình, Dực Yên và xã Quảng Lâm.

Hai cơ quan còn phối hợp với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) tổ chức hàng trăm buổi trợ giúp lưu động đến các xã vùng sâu, vùng xa, phát 12 nghìn tờ gấp pháp luật, 2.100 bản tin pháp luật cho người dân. Tại các buổi tuyên truyền, trợ giúp lưu động, cán bộ của Trung tâm và 2 cơ quan đã tư vấn miễn phí cho gần 800 cán bộ, hội viên và người dân về những vướng mắc pháp luật trong đời sống xã hội ở địa phương; tư vấn cho các gia đình có con chưa đủ tuổi kết hôn không tổ chức đám cưới...

Hội LHPN huyện chỉ đạo các hội cơ sở khảo sát, lựa chọn xây dựng các mô hình, CLB phụ nữ để tuyên truyền, PBGDPL tại cộng đồng dân cư. Hội đã tập trung khảo sát, lựa chọn những địa bàn dân cư có vấn đề phức tạp hoặc khu dân có đối tượng nguy cơ vi phạm pháp luật để thành lập, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, CLB. Từ năm 2002 đến nay, huyện đã xây dựng được 26 mô hình, trong đó có 10 CLB “Phụ nữ với pháp luật”, 10 mô hình “Chi hội phụ nữ nòng cốt thực hiện và chấp hành pháp luật”, 1 mô hình “Chi hội phụ nữ nòng cốt thực hiện và chấp hành Pháp lệnh DS-KHHGĐ”, 2 CLB “Phòng chống buôn bán người”, 2 CLB “Quyền trẻ em, phòng chống buôn bán trẻ em, phụ nữ”, 1 mô hình “Chi hội nòng cốt không có con em vi phạm pháp luật và mắc TNXH”, thu hút gần 700 thành viên tham gia; thành lập 6 CLB “Gia đình hạnh phúc”. Hầu hết các thành viên tham gia vào các mô hình, CLB là những tuyên truyền viên tích cực vận động người thân và cộng đồng thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia phòng chống TNXH góp phần xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”. Qua đó, góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên phụ nữ và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Thông qua tuyên truyền, PBGDPL đã cung cấp cho hội viên phụ nữ  thông tin pháp luật, được giải đáp thắc mắc về pháp luật; nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật; nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh cơ quan chức năng, chính quyền các cấp giải quyết. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội, ANQP ở địa phương.

Yên Thanh

,
.
.
.
.
.
.