.

Luật Tố tụng hành chính quy định nhiều nội dung mới theo hướng mở rộng quyền dân chủ của công dân

Cập nhật lúc 05:17, Thứ Bảy, 26/11/2011 (GMT+7)

(Đồng chí Vũ Văn Đoan, Chánh Toà Hành chính, TAND tỉnh, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 24-11-2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của việc ban hành Luật này?

+ Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2010 quy định những nguyên tắc cơ bản trong TTHC; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TTHC.

Việc Quốc hội ban hành Luật TTHC có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam, mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc cụ thể hoá các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng ta về cải cách tư pháp đã được xác định trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng. Đó là mở rộng thẩm quyền xét xử của toà án đối với các khiếu kiện hành chính, đổi mới mạnh mẽ thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính tại toà án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm sự bình đẳng giữa công dân với cơ quan công quyền trước toà án, xây dựng cơ chế bảo đảm cho mọi bản án của toà án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành. Bên cạnh đó, Luật sẽ khắc phục được các bất cập và hạn chế của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (ban hành năm 1996), tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết các khiếu kiện hành chính của người dân cũng như của các cơ quan, tổ chức khi khởi kiện. Nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công cuộc cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

- Với việc mở rộng các vụ việc thuộc thẩm quyền của toà án, ngành Toà án tỉnh đã có sự chuẩn bị như thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao?

+ Khác với Pháp lệnh trước đây, Luật TTHC năm 2010 không quy định theo hướng liệt kê loại vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án, mà quy định theo hướng loại trừ những vụ việc không thuộc thẩm quyền, số còn lại sẽ do toà án giải quyết. Theo đó thì thẩm quyền xét xử của toà án được mở rộng.

Để hoàn thành nhiệm vụ, ngành Toà án tỉnh đã chủ động triển khai các công việc cần thiết. Cụ thể, về công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký toà án tham gia giải quyết vụ án hành chính, Chánh án TAND tỉnh đã điều động và tuyển dụng bổ sung cho tất cả các toà án trong tỉnh. Chánh án TAND Tối cao cũng đã bổ nhiệm thêm 11 thẩm phán theo đề nghị Hội đồng Tuyển chọn thẩm phán cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh. TAND tỉnh đã cử 24 thẩm phán tham gia các lớp tập huấn do TAND Tối cao tổ chức; đồng thời mở 3 lớp tập huấn cho đội ngũ thẩm phán, thư ký toà án và hội thẩm toà án hai cấp trong tỉnh. Lãnh đạo ngành đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu nội dung Luật cho nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, để các đối tượng biết và thực hiện cho đúng khi có yêu cầu khởi kiện vụ án hành chính. Cùng với việc tập huấn nghiệp vụ, Chánh án TAND tỉnh cũng đã chỉ đạo trang bị đầy đủ các tài liệu liên quan (Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật), tăng cường cơ sở vật chất để các toà án trong tỉnh có điều kiện thuận lợi khi thụ lý giải quyết vụ án hành chính. Có thể nói rằng, công tác chuẩn bị triển khai của ngành là nghiêm túc, chủ động, luôn bám sát sự chỉ đạo của TAND Tối cao, của Tỉnh uỷ, Thường trực HĐNĐ tỉnh, sự quan tâm phối hợp của UBND tỉnh, của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành trong tỉnh. Ngành đã sẵn sàng thực thi nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm phục vụ thật tốt yêu cầu chính trị của địa phương.

- Được biết, với những quy định “thông thoáng” của Luật, số lượng các vụ án hành chính đã tăng nhanh trong thời gian qua, liệu có dẫn đến quá tải với ngành Toà án tỉnh?

+ Một trong những nội dung cơ bản, quan trọng nhất trong Luật TTHC hành chính là bãi bỏ thủ tục tiền tố tụng bắt buộc đối với người khởi kiện trước khi khởi kiện vụ án hành chính. Những quy định mới trong Luật là nút gỡ khó khăn cho người khởi kiện, tạo điều kiện rút ngắn thời gian khiếu nại, hoặc không cần khiếu nại mà khởi kiện ngay ra toà. 

Qua hơn 5 tháng Luật có hiệu lực thi hành, số lượng các đơn khởi kiện tăng nhanh ở tất cả các toà án trong tỉnh. Có vụ việc số người khởi kiện lên tới vài chục, thậm chí cả trăm. Các địa phương có số lượng đơn khởi kiện tăng nhiều là Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả. Lĩnh vực có đơn khởi kiện nhiều là về cấp đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hành vi hành chính. Đến nay TAND 2 cấp đã thụ lý 185 đơn khởi kiện vụ án hành chính thuộc thẩm quyền. Mặc dù số lượng đơn tăng nhanh, nhưng qua tiếp nhận và phân loại, thì không phải tất cả đều được thụ lý giải quyết, vì phần lớn đơn khởi kiện không đúng trình tự, thủ tục và các khiếu kiện không thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án. Cũng có khá nhiều đơn khởi kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước, của các tổ chức khác, của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành, nhưng lại không yêu cầu toà án giải quyết các quyết định hành chính, hành vi hành chính đó, mà lại yêu cầu giải quyết các vấn đề khác có liên quan hoặc bắt nguồn từ các quyết định hành chính, hành vi hành chính đó, nên đều bị trả lại đơn.

Để giải quyết tốt hơn vấn đề này và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như các cơ quan, tổ chức thực hiện được quyền khởi kiện của mình, ngành Toà án tỉnh xác định nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, phân loại giải quyết đơn khiếu kiện; tăng cường giải thích, hướng dẫn cho người khởi kiện biết được các điều kiện quy định của pháp luật để họ thực hiện cho tốt. Luật có nhiều quy định mới, lại gắn với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan, tổ chức khác, nên đề nghị các cơ quan, các tổ chức và các phương tiện thông tin đại chúng cần quan tâm hơn nữa tuyên truyền phổ biến, các quy định của Luật TTHC cho nhân dân. Ngành Toà án tỉnh mong muốn tiếp tục có sự phối hợp tích cực, hiệu quả từ các cơ quan, các tổ chức, người đứng đầu các cơ quan hành chính, tổ chức trong việc giải quyết vụ án hành chính.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Phạm Hoạch (Thực hiện)

,
.
.
.
.
.
.