Hiệu quả từ công tác dân chủ, pháp luật của MTTQ

Thứ Bảy, 03/10/2020, 15:06 [GMT+7]
.
.

Công tác dân chủ, pháp luật của MTTQ bao gồm các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kết hợp chặt chẽ việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân... Từ đó, nhằm phát huy tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với UBND thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu) về thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI, ngày 14/9/2020.
Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với UBND thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu) về thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI, ngày 14/9/2020.

Theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội ban hành năm 2015, Mặt trận Tổ quốc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua các hoạt động: Phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chính sách, pháp luật; Tiếp công dân, tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc xá, cử bào chữa viên nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Nhà nước thông qua các hoạt động: Tham gia công tác bầu cử; Tham gia tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên và giới thiệu Hội thẩm nhân dân; Tham gia xây dựng pháp luật; Tham dự các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, kỳ họp HĐND, phiên họp UBND; Tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tham gia góp ý, kiến nghị với Nhà nước.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua là tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trong đó bao gồm việc chú trọng lồng ghép thường xuyên về tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới khắp các địa bàn dân cư. 

Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa, triển khai linh hoạt ở mỗi địa phương để phù hợp với đặc thù vùng miền, như: Tuyên truyền miệng, qua hệ thống truyền thanh, qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép nội dung pháp luật vào các buổi sinh hoạt của Mặt trận và các cuộc họp nhân dân ở khu dân cư, bằng các tiểu phẩm văn hóa, văn nghệ quần chúng...

Ngay từ đội ngũ các Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư cũng được yêu cầu chủ động nghiên cứu, quán triệt các quy định về quy chế dân chủ để tổ chức thực hiện, động viên nhân dân thi hành có hiệu quả. Qua đó đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc được biết, được làm, được tham gia ý kiến và giám sát vào nhiều lĩnh vực hoạt động của chính quyền.

Tìm hiểu tại huyện Ba Chẽ, ông Đàm Văn Tằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thanh Sơn, cho biết: Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được MTTQ xã cụ thể hóa thành những phần việc thường xuyên. Bao gồm tập hợp ý kiến nhân dân về chính sách an sinh xã hội, các công trình phúc lợi phục vụ đời sống, sản xuất thông qua đội ngũ cán bộ liên tục bám địa bàn dân cư, trực tiếp tham gia trong các cuộc họp tổ, khu dân cư.

Những nội dung về quy hoạch sử dụng đất, giải tỏa đền bù, các công trình do nhân dân đóng góp, sử dụng vốn vay phát triển sản xuất... thuộc chương trình xây dựng NTM của địa phương cũng nhờ cách đó để có được đầy đủ ý kiến bàn bạc thống nhất và biểu quyết của nhân dân.

Cán bộ xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ (trái) nắm ý kiến phản ánh của người dân địa phương về tình hình phát triển sản xuất.
Cán bộ xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ (trái) nắm ý kiến phản ánh của người dân địa phương về tình hình phát triển sản xuất.

Ở các địa phương, MTTQ cũng đảm nhận phối hợp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Để qua kênh giám sát này, nhân dân được góp trí tuệ, sáng kiến, tham gia vào các nội dung: Huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi; xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa; quản lý và sử dụng các loại quỹ nhân dân đóng góp, sử dụng cho các công việc nội bộ cộng đồng dân cư; bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo... Các nội dung kiến nghị sau giám sát và các nội dung góp ý xây dựng chính quyền cơ bản được tiếp nhận, tiếp thu, nghiên cứu và trả lời kịp thời, đúng các quy định nêu trong quy chế, quy định.

Cán bộ phường Ka Long (TP Móng Cái) hướng dẫn người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường.
Cán bộ phường Ka Long (TP Móng Cái) hướng dẫn người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường.

Công tác dân chủ, pháp luật của MTTQ còn bao gồm các nội dung quan trọng khác. Nổi bật như: Tham gia hoạt động tiếp dân, góp ý kiến giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cùng cấp; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, vận động nhân dân tham gia tuyên truyền và chấp hành nghiêm pháp luật. Đồng thời tham gia thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phối hợp chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; góp ý xây dựng pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND tỉnh...

Riêng về công tác tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, vai trò của Mặt trận thể hiện rõ trong tất cả các khâu. Bao gồm: Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện, cơ sở vật chất khác để tổ chức chương trình tiếp xúc; thông báo rộng rãi cho cử tri biết về thời gian, địa điểm, nội dung để tham dự đầy đủ; chủ động xây dựng chương trình với sự tham gia của đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương để trực tiếp lắng nghe, giải đáp, trả lời, giải quyết những vấn đề cử tri nêu lên thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình... Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân đã được kịp thời tiếp thu, giải quyết thỏa đáng.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.