.

Các bước tổ chức đối thoại về môi trường

Cập nhật lúc 05:39, Thứ Năm, 22/09/2011 (GMT+7)

Hỏi: Trường hợp mỏ than cho xe chở đầy đất thải, đổ vào sau khu dân cư gây tắc đường thoát nước, ngập lụt, bẩn khiến việc đi lại của nhân dân gặp khó khăn, vậy khu dân cư muốn họp, đối thoại để được giải quyết dứt điểm tránh gây ô nhiễm môi trường có được không. Các bước tiến hành như thế nào?
Vũ Xuân Trường, khu 4, phường Hà Tu (TP Hạ Long)


Trả lời:
Khoản 1, Điều 105 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 về thực hiện dân chủ cơ sở quy định: Tổ chức, cá nhân quản lý khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ quan chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường có trách nhiệm công khai với nhân dân, người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về tình hình môi trường, các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường và biện pháp khắc phục ô nhiễm, suy thoái bằng một trong các hình thức sau đây: Tổ chức họp để phổ biến cho nhân dân, người lao động; thông báo, phổ biến bằng văn bản cho nhân dân, người lao động được biết. Đồng thời, Luật Bảo vệ Môi trường 2005 cũng quy định một trong các biện pháp để giải quyết các vấn đề về môi trường là hình thức tổ chức đối thoại. Đây là biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa phát sinh mâu thuẫn do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra. Theo quy định tại khoản 2, Điều 105, Luật Bảo vệ môi trường 2005 thì việc tổ chức đối thoại về môi trường phải được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Theo yêu cầu của bên có nhu cầu đối thoại;

- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp;

- Theo đơn thư khiếu nại, tố cáo, khởi kiện của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong trường hợp này, người dân sống ở khu dân cư bị mỏ than đổ thải gây tắc đường thoát nước là những người đang chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường do mỏ than gây ra đã có yêu cầu đối thoại gửi cho UBND phường, cơ quan có trách nhiệm quản lý Nhà nước về môi trường. Do đó, căn cứ quy định nói trên, UBND phường cần khẩn trương nắm tình hình và tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa người dân và lãnh đạo mỏ than càng sớm càng tốt.

Việc tổ chức đối thoại tiến hành như sau:

Chuẩn bị cho buổi đối thoại:

- Có trách nhiệm gửi giấy mời, thông báo rõ về mục đích tổ chức đối thoại và ấn định ngày tổ chức đối thoại cho lãnh đạo mỏ than; đồng thời mời đại diện nhân dân sống trong khu vực ô nhiễm; yêu cầu nhân dân có văn bản nêu rõ các vấn đề cần yêu cầu phía mỏ than phải giải thích hoặc đối thoại;

- Cùng với giấy mời triệu tập đến đối thoại, UBND phường gửi cho mỏ than (bên được yêu cầu đối thoại) văn bản về các vấn đề cần giải thích hoặc đối thoại;

- UBND phường có thể mời thêm Phòng Tài nguyên - Môi trường là cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên dự họp, nắm tình hình để báo cáo với lãnh đạo UBND thành phố;

- Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, bên nhận yêu cầu phải chuẩn bị các nội dung trả lời, giải thích, đối thoại; trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường yêu cầu tổ chức đối thoại thì các bên có liên quan thực hiện theo quy định của cơ quan đã yêu cầu.

Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp:

Buổi đối thoại trực tiếp được tiến hành khi có sự tham gia đầy đủ của đại diện nhân dân và đại diện có thẩm quyền của mỏ than. UBND phường là cơ quan chủ trì tổ chức đối thoại. Kết quả đối thoại phải được ghi chính xác, trung thực thành biên bản ghi nhận các ý kiến, thoả thuận, làm căn cứ để các bên có trách nhiệm liên quan thực hiện hoặc để xem xét xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường.

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp)

,
.
.
.
.
.