Tổ chức Cuộc thi sáng tác và sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật - nhiếp ảnh tìm hiểu Quảng Ninh 30 năm đổi mới và tham gia Giải Báo chí (Búa liềm vàng)

Thể lệ Cuộc thi sáng tác và sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật - nhiếp ảnh tìm hiểu Quảng Ninh 30 năm đổi mới và tham gia Giải Báo chí (Búa liềm vàng)

.
.
.
.
.
.
.
.
.