.

Phát huy vai trò phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 05:22, Thứ Bảy, 02/06/2012 (GMT+7)

Góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu 75% số xã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, thời gian qua Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội phụ nữ vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia vệ sinh môi trường, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện các cuộc vận động, phong trào, xây dựng các mô hình do hội và địa phương phát động.

Hội LHPN huyện Đầm Hà tập huấn trồng rau an toàn cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn.
Hội LHPN huyện Đầm Hà tập huấn trồng rau an toàn cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Tuyên truyền dễ hiểu, vận động đúng đối tượng

Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ luôn được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm, coi trọng. Thông qua đó, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào, công tác của hội đã tới được hội viên, phụ nữ. Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, Hội LHPN tỉnh xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ then chốt, nhằm thúc đẩy hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM của tỉnh một cách hiệu quả. Trong đó, hội đặc biệt chú trọng đến những đối tượng phụ nữ sống ở khu vực vùng cao, vùng sâu, dân tộc thiểu số. Theo phản ánh của nhiều “tuyên truyền viên”, ở những thôn, bản xa xôi, hẻo lánh trong tỉnh, trình độ của hội viên, phụ nữ có phần hạn chế; nhiều gia đình còn mang nặng tập tục lạc hậu; nhiều người còn trông chờ, ỷ lại chính quyền, không muốn thoát nghèo; ăn ở mất vệ sinh; tỉ lệ sinh con thứ ba vẫn cao… nên công tác tuyên truyền cũng gặp nhiều khó khăn. Ở vùng thấp, bên cạnh sinh hoạt định kỳ, hội viên còn được tiếp cận và tham dự nhiều “kênh” tuyên truyền, giáo dục khác của hội. Nhưng ở vùng sâu, dân tộc thì hội viên 3 tháng sinh hoạt/lần, ban chấp hành phụ nữ cơ sở 1 tháng/lần; vì vậy, ít có điều kiện để lồng ghép tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Xác định được những khó khăn trên, các cấp hội phụ nữ đã nghiên cứu, tìm ra các giải pháp, hình thức truyền tải thông tin đến với chị em cho phù hợp. Hội bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ, dựa vào chi bộ, trưởng thôn, trưởng bản để tổ chức các hoạt động, đưa nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM vào các buổi họp tổ đảng, họp khu do chính quyền tổ chức. Hội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đoàn thể để hỗ trợ đắc lực cho công tác vận động phụ nữ. Mục tiêu mà Hội LHPN tỉnh đề ra trong thực hiện chương trình xây dựng NTM là: 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 01/NQ-TU; 100% cơ sở hội triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; hàng năm 95% trở lên số cơ sở hội đạt xuất sắc và vững mạnh và mỗi cơ sở hội nhận giúp thoát nghèo có địa chỉ ít nhất từ 1-2 hộ phụ nữ, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa ít nhất 1 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng nông thôn…

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, các cấp hội đã phối hợp lồng ghép các buổi sinh hoạt hội phụ nữ, nói chuyện, hội thảo, họp thôn, khu để hướng dẫn, vận động hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện các phong trào, cuộc vận động về xây dựng NTM do hội và địa phương phát động; hướng dẫn phụ nữ ký cam kết tham gia xây dựng mô hình gia đình thực hiện “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM. Cán bộ hội còn kiên trì đi đến từng nhà kết hợp tuyên truyền, vận động, “cầm tay chỉ việc” và hướng dẫn, hỗ trợ đồng bào và phụ nữ cách ăn ở ngăn nắp, hợp vệ sinh nơi buồng nằm, bếp núc; cách gấp quần áo, chăn màn gọn gàng, không treo, vứt quần áo bừa bãi; cách sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm, vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở… Với lòng nhiệt tình, sự kiên trì, bền bỉ trong tuyên truyền, vận động, không ngại khó, ngại khổ, chị em đã góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi, giúp  phụ nữ dân tộc và cộng đồng bỏ dần những tập tục lạc hậu và thói quen sinh hoạt, ăn ở có hại cho sức khoẻ và môi trường.

Nhân rộng các mô hình

Cụ thể hoá Nghị quyết 01/NQ-TU, đến nay toàn tỉnh có trên 400 chi hội phụ nữ xây dựng được mô hình “5 không, 3 sạch”. Tham gia mô hình đã giúp chị em hiểu sâu sắc hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Chị em ngày càng tích cực hơn trong việc tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc TNXH, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; thực hiện vệ sinh môi trường sống và vệ sinh thân thể… Các cấp hội còn thường xuyên phổ biến cho hội viên, phụ nữ về kiến thức chăm sóc, giáo dục con em; đưa trẻ em đến trường đúng độ tuổi; vận động người thân trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH, sử dụng thực phẩm an toàn; thực hiện nếp sống ăn, ở hợp vệ sinh, chống ô nhiễm môi trường, giữ gìn nguồn nước sạch; trồng và bảo quản tài nguyên rừng; phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái. Hội phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH, gắn với giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, kỹ năng nuôi dạy con em, góp phần hạn chế suy dinh dưỡng, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện; phổ biến kiến thức phát triển sản xuất, kinh doanh, phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh còn xây dựng được 20 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế. Từ các mô hình đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ thoát nghèo và làm giàu. Hội đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, vận động chị em hiến đất xây dựng các công trình nhà văn hoá, trường học, đường dân sinh; xây dựng mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả như: “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Đường phố xanh - sạch - đẹp”, “Khu phố xanh - sạch - đẹp - văn minh”; các phong trào “Ngày thứ sáu vì môi trường”, “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”…

Chương trình đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng dân cư, góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM.

Nguyễn Hoa

Ý kiến - giải pháp

* Chị Hoàng Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Chẽ:

“Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động”

Thực hiện chương trình xây dựng NTM của tỉnh, Hội LHPN huyện đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về xây dựng NTM, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Khó khăn của chúng tôi là trình độ dân trí còn nhiều hạn chế; còn tồn tại nhiều hủ tục trong ăn ở, sinh hoạt của đồng bào; nhiều người còn nặng tư tưởng trọng nam, khinh nữ; hội viên, phụ nữ, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu chưa thực sự nhiệt tình tham gia các buổi tuyên truyền khi được vận động... Vì vậy, để hội viên, phụ nữ hiểu đúng, đủ về chương trình xây dựng NTM và tích cực tham gia, cán bộ hội đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, trong đó chú trọng tuyên truyền miệng; đồng thời hướng dẫn chị em thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”. Các tiêu chí của mô hình thiết thực với đời sống nên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của chị em.

* Chị Lý Tài Múi, xã Quảng An (Đầm Hà):

“Xây dựng nhiều mô hình CLB phụ nữ”

Thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, nên đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi đã dần xoá bỏ những tập tục lạc hậu trong sinh hoạt, ăn ở. Tuy nhiên, là xã vùng sâu, vùng xa, đường sá đi lại khó khăn, nên chúng tôi ít có điều kiện được giao lưu, trao đổi kiến thức với nhau. Vì vậy, tôi mong muốn hội phụ nữ xây dựng nhiều mô hình CLB phụ nữ, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, giao lưu… Thông qua hoạt động này, chúng tôi có điều kiện được tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; được chia sẻ, học tập, nâng cao kiến thức và thực hiện tốt hơn việc chăm sóc sức khoẻ gia đình, làm kinh tế, nuôi dạy con em, xây dựng gia đình hạnh phúc… Tôi cũng mong muốn hội phụ nữ, chính quyền địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao KHKT, hỗ trợ chị em chúng tôi vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình.

* Bà Lý Văn Lưu, thôn 2, xã Bằng Cả (Hoành Bồ):

“Hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn”

Tôi được nghe chính quyền địa phương, các cấp, ngành phổ biến nhiều về chủ trương xây dựng NTM. Vì vậy, gia đình tôi đã bảo ban nhau lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ăn ở hợp vệ sinh, di dời chuồng trại xa nơi ở... Tuy nhiên, trên địa bàn, tỉ lệ hộ nghèo còn nhiều. Vì vậy chúng tôi rất mong các cấp, ngành cần tăng cường hơn nữa các chương trình hỗ trợ dạy nghề phù hợp cho người dân nông thôn; tăng cường các chương trình, dự án chuyển giao KHKT, hỗ trợ cây, con giống… tạo điều kiện cho chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, chăn nuôi, thoát nghèo, làm giầu, nâng cao đời sống, chăm sóc gia đình tốt hơn. Tôi cũng mong muốn các cấp, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh hơn việc tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, góp phần ngăn chặn nạn ngược đãi, bạo hành gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3.

* Chị Bùi Thị Quy, Chủ tịch Hội LHPN xã Vạn Yên (Vân Đồn):

“Nâng cao chất lượng chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện về thực hiện chương trình xây dựng NTM trong các cấp hội phụ nữ, Hội LHPN xã xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh tuyên truyền về xây dựng NTM trong các buổi sinh hoạt hội, Hội còn tuyên truyền thông qua các buổi giao lưu văn nghệ, toạ đàm, hái hoa dân chủ, hỏi - đáp... Qua đó, đã giúp chị em hiểu rõ hơn về chương trình xây dựng NTM, tích cực tham gia thực hiện các mô hình do Hội phát động. Đến nay, 5/5 chi hội đã xây dựng được mô hình “5 không, 3 sạch”. Thực hiện mô hình, chị em tích cực tham gia trồng cây xanh tại các nhà văn hoá thôn, bảo vệ cây trồng ngăn mặn, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đổ rác đúng nơi quy định, chăm sóc, giáo dục con em, hiến đất làm đường... Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá; nâng cao chất lượng chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sống...

Tường Vi (Thực hiện)

 

,
.
.
.
.
.
.