.

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Thay đổi cơ bản chất lượng cuộc sống của người dân

Cập nhật lúc 00:08, Thứ Sáu, 22/02/2013 (GMT+7)

Để thực hiện hiệu quả chương trình những năm qua bằng các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ, Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, giáo dục để người dân thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân. Nhờ đó tỷ lệ người dân được tiếp cận nước sạch ngày càng tăng; môi trường nông thôn được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Cùng với đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát điều kiện tự nhiên, đặc tính sử dụng nước của từng vùng, từng địa phương và khả năng tiếp nhận của người dân để lựa chọn loại hình công trình phù hợp nâng cao hiệu quả cấp nước sạch, như: Cấp nước tập trung (tự chảy, cấp nước bằng bơm dẫn) đến cấp nước nhỏ lẻ (bể, giếng đào, giếng khoan). Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành, quản lý công trình nước sạch, kích thích sự đóng góp kinh phí xây dựng công trình của người hưởng lợi. Nguồn vốn đầu tư cho chương trình được tỉnh đặc biệt quan tâm, riêng năm 2012 tổng mức đầu tư cho chương trình trên 52,7 tỷ đồng (gồm vốn Chương trình mục tiêu, chương trình xây dựng nông thôn mới và vốn huy động nhân dân) góp phần nâng tổng số người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tỷ lệ chung 90%, tăng 3% so với năm 2011. Cùng với mục tiêu về cấp nước sinh hoạt, tỉnh cũng đã hoàn thành cơ bản mục tiêu số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Một hộ gia đình ở khu vực nông thôn của TX Quảng Yên xây dựng hầm biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi.
Một hộ gia đình ở khu vực nông thôn của TX Quảng Yên xây dựng hầm biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi.

Tính đến nay, số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 70%. Trong năm 2012, số công trình hố nhà tiêu vệ sinh do nhân dân tự xây dựng từ nguồn vốn vay tín dụng khoảng 800 công trình. Ngoài ra, số chuồng trại hợp vệ sinh cũng đạt 67%, tăng 4%. Việc cấp nước và xây nhà vệ sinh cho nhà trẻ, trường học, trạm y tế và các cơ sở công cộng đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, đã có trên 93% số trường học, nhà trẻ, lớp mẫu giáo; 100% trạm xá xã và trụ sở UBND xã có nhà tiêu và nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 30% tổng số chợ ở khu vực nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt và có công trình vệ sinh.

Nước sạch và vệ sinh môi trường có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của nhân dân, với sự đầu tư mạnh mẽ của nhiều nguồn lực cho chương trình này đã góp phần làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn, vùng sâu, vùng xa; chất lượng cuộc sống của người dân được thay đổi cơ bản. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Có thể khẳng định cải thiện điều kiện vệ sinh cho người dân vùng nông thôn không chỉ góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, giữ gìn vệ sinh môi trường chung mà còn nâng cao ý thức, giúp thay đổi thói quen trong hành vi vệ sinh của người dân. Nhờ áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ cũng như tăng cường phối hợp giữa các ngành mà nòng cốt là ngành Y tế nên tình hình vệ sinh môi trường nông thôn trong những năm qua đã có nhiều thay đổi. Cảnh quan và môi trường nông thôn được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là tập quán không sử dụng nhà vệ sinh hoặc sử dụng phân chưa qua xử lý để bón ruộng đã và đang được cải thiện ở nhiều vùng, nhất là ở huyện miền Đông của tỉnh từng bước được cải thiện. Một số thôn, xã đã thành lập tổ thu gom rác thải, xây dựng các công trình thoát nước thải và xử lý rác sinh hoạt ở nông thôn như Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Cẩm Phả, Hải Hà, Móng Cái, Tiên Yên góp phần chống ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đặc biệt, việc xử lý nguồn chất thải trong chăn nuôi và dự án khí sinh học (Biogas) đã thu hút được nhiều hộ dân tham gia và thực hiện tốt tại các địa phương như: Đông Triều, Quảng Yên, Hải Hà, Ba Chẽ... Trao đổi với chúng tôi đồng chí Trương Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Mục tiêu trong giai đoạn 2012-2015, tỉnh phấn đấu tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 87%; 100% các trường học mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; 68% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch trên, thời gian tới cần kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cấp huyện, xã. Đồng thời gắn hoạt động của Ban điều hành Chương trình với hoạt động xây dựng của Chương trình Nông thôn mới để huy động nguồn lực của toàn xã hội. Đẩy mạnh xã hội hoá, phát triển thị trường nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng cơ chế chính sách quản lý, vận hành công trình sau đầu tư phát huy hiệu quả, khi công trình đưa vào sử dụng. Mở rộng tín dụng cho nhân dân vay vốn xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình nghèo, các vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước.

Trang Thu

,
.
.
.
.
.