Cô gái giàu lòng nhân ái

Đó là Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nhóm trưởng Nhóm Từ thiện TX Quảng Yên.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.