Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà "Khăn quàng đỏ"

Ngày 12/11, Hội đồng đội TX Quảng Yên trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà "Khăn quàng đỏ" cho em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 1A, Trường TH&THCS Tiền Phong (TX Quảng Yên).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.