Khởi công xây dựng 5 nhà chống lũ tại huyện Ba Chẽ

Ngày 23/5, Ban Quản lý Dự án "Nhà chống lũ", Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Chẽ tổ chức khởi công xây dựng nhà chống lũ cho 5 hộ là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Ba Chẽ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.