Cẩm Phả: Khánh thành 2 ngôi nhà cho hộ nghèo
Chiều 1/6, phường Cẩm Thành (TP Cẩm Phả) đã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình hộ nghèo của phường có hoàn cảnh khó khăn.
.
.
    .
.
.
.
.
.
.