Ứng dụng công nghệ kết nối hoạt động nhân đạo

Sáng 15/1, Hội CTĐ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.