Đông Triều cải thiện chỉ số DDCI để bứt phá

Thứ Bảy, 22/04/2017, 16:41 [GMT+7]
.
.

Theo kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh sở, ngành (DDCI) 2016, Đông Triều đứng thứ 10/14 huyện, thị xã, thành phố. Vì thế, thị xã đang phải nghiêm túc xem xét, nhìn nhận lại mình cũng như nỗ lực đưa ra những giải pháp quyết liệt để bứt phá trong năm 2017.

Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quý I-2017 của TX Đông Triều.
Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quý I-2017 của TX Đông Triều.

Tổng điểm chỉ số DDCI của Đông Triều đạt thấp 51,13/100. Trong tổng số 8 chỉ số thành phần, nhiều chỉ số đạt thấp như: Chi phí thời gian đạt 3,64 điểm, đứng thứ 14/14; tính minh bạch và tiếp cận thông tin đạt 4,15 điểm, đứng thứ 11/14; thiết chế pháp lý đạt 5,47 điểm, đứng thứ 11/14; chi phí không chính thức đạt 5,52 điểm, đứng thứ 8/14.

Ở chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, nhiều doanh nghiệp cho rằng Website của địa phương chưa quan tâm nhiều đến việc cung cấp thông tin theo nhu cầu của doanh nghiệp và khó tìm kiếm. Thị xã đã công khai các thông tin về các quy hoạch lớn, tuy nhiên việc hướng dẫn để tiếp cận các quy hoạch một cách chi tiết thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Chỉ số chi phí thời gian của thị xã đứng cuối cùng 14/14 huyện, thị xã, thành phố. Nguyên nhân do một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc tự rà soát bổ sung, loại bỏ các thủ tục hành chính (TTHC) khi đã được UBND tỉnh công bố, dẫn đến việc niêm yết, công khai tại trung tâm hành chính công chưa được đảm bảo. Việc thực hiện giải quyết TTHC liên thông chưa đáp ứng được yêu cầu và chưa lập quy trình thông suốt đồng bộ giữa các ngành, cấp hành chính... Chỉ số thiết chế pháp lý cũng chỉ đứng thứ 11/14, nguyên nhân do việc tiếp nhận, xử lý các vụ việc chưa thoả đáng. Một số doanh nghiệp không biết đến cơ chế khiếu nại trong trường hợp cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan hành chính địa phương làm trái với các quy định của pháp luật hoặc gây khó khăn khi giải quyết TTHC...

Từ việc nghiêm khắc nhìn nhận đánh giá và chỉ rõ những hạn chế, Đông Triều đã đưa ra những giải pháp tích cực, quyết liệt nhằm cải thiện chỉ số DDCI năm 2017. Theo ông Vũ Mạnh Huyền, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, thị xã đã quán triệt đến các cấp, ngành, đơn vị trong toàn thị xã nội dung Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; cải thiện điểm số và phấn đấu đạt vị trí tốp 5 về nâng cao năng lực cạnh tranh khối huyện, thị xã, thành phố.

Trên cơ sở mục tiêu đó, thị xã đã đề ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2017 và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện. Nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, nhân dân về cải cách hành chính, các nội dung của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu thẩm định. Cập nhật đầy đủ, thường xuyên các văn bản trên hệ thống website của thị xã, đặc biệt các thông tin liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chính sách về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp... Nâng cấp website đảm bảo dễ tìm kiếm, tiếp cận thông tin. Các cơ quan đưa thông tin “Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp” lên bảng điện tử của đơn vị. Cập nhật đầy đủ, công khai các dự án, quy trình đầu tư, tài liệu, cẩm nang xúc tiến đầu tư, thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên website http://xuctiendautudongtrieu.vn. Tất cả các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp phải được trả lời cụ thể bằng văn bản (có thời hạn cụ thể) để nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân biết, theo dõi. Song song với đó, thị xã tập trung cải cách TTHC với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, coi đây việc làm thường xuyên trong quản lý điều hành. Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Nhằm cải thiện chỉ số DDCI, thị xã chủ động nghiên cứu, đề ra các sáng kiến từ những việc nhỏ nhất để hỗ trợ doanh nghiệp một cách tối ưu; lãnh đạo các đơn vị cần thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, ưu tiên giải quyết các công việc liên quan đến doanh nghiệp trước. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND thị xã và các phường, xã hàng tháng chủ động gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra bộ máy chính quyền “thân thiện, chuyên nghiệp”; chuyển nhận thức, hành động từ “quản lý doanh nghiệp” sang “hỗ trợ doanh nghiệp”.

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.