Công ty TNHH MTV 35: Đồng bộ các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường

Thứ Sáu, 30/03/2018, 08:03 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV 35 (Tổng Công ty Đông Bắc) đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công trường 5, phân xưởng khai thác chế biên than thuộc Công ty TNHH MTV 35 lắp đặt hệ thống phun sương
Công trường 5, Phân xưởng Khai thác chế biến than thuộc Công ty TNHH MTV 35 lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi kho than. 

Ông Đỗ Hoàng Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV 35, cho biết: Nhận thức được các hoạt động khai thác than tác động không nhỏ đến môi trường, đồng thời, thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên", Công ty luôn coi trọng công tác bảo vệ môi trường ,xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Theo đó, đơn vị đang tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường , nhằm “xanh hóa” trong hoạt động sản xuất, khai thác than.

Để xây dựng ý thức chấp hành các quy định, pháp luật về bảo vệ môi trường, Công ty không chỉ đôn đốc người lao động thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, mà còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường cho người lao động và đưa nội dung này vào các chương trình kiểm tra, phong trào thi đua hàng năm.

Được biết, khối lượng nước thải phát sinh trong năm tại các mỏ Tây Bắc Ngã Hai, trung bình 720m3/ngày đêm, còn mỏ Tây Nam Khe Tam, trung bình 420m3/ngày đêm. Theo đó, Công ty cũng đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động các trạm xử lý nước thải hầm lò cho các dự án như: Dự án khai thác hầm lò mỏ Tây Bắc Ngã Hai, dự án khai thác hầm lò dưới mức - 50 mỏ Tây Nam Nam Khe Tam. Công ty còn tiến hành xây dựng các hệ thống hố lắng xử lý nước thải, thu gom nước thải mặt bằng sân công nghiệp. Nước thải được thu gom vào hệ thống hố lắng 3 ngăn, tại đây các loại chất cặn lơ lửng được xử lý trước khi thải ra môi trường. Khí thải phát sinh từ hoạt động khai thác, vận chuyển, đổ thải, chế biến than, đơn vị đã sử dụng xe ôtô tưới đường dập bụi, hiện tại có 4 xe chở nước chuyên phục vụ 24/24h và phủ bạt kín cho xe vận tải. Tại các đầu băng tải trên mặt bằng đều có đầu phun nước chống bụi. Đối với việc xử lý bụi tại các kho than, Công ty đã xây dựng hệ thống phun sương dập bụi kho than tập trung Tây Nam Khe Tam và khu Tây Bắc Ngã Hai. Đồng thời, thường xuyên trồng mới, trồng dặm và chăm sóc cây trồng xung quanh tuyến đường vận tải và kho than nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán ra môi trường.

Hệ thống rửa than sạch tại Phân xưởng Chế biến của Công ty TNHH MTV 35.
Hệ thống rửa than sạch tại Phân xưởng Khai thác chế biến than của Công ty TNHH MTV 35.

Về quá trình xử lý rác thải sinh hoạt, Công ty cũng đã thuê đơn vị có chức năng của TP Cẩm Phả để xử lý. Chất thải công nghiệp thông thường, chủ yếu là đất đá thải mỏ hầm lò, được sử dụng để gia cố tuyến đường vận tải nội mỏ. Công ty còn áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm. Điển hình như việc áp dụng biện pháp sản xuất sạch hơn bằng hiện đại hoá, đồng bộ thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Cùng với đó, tiết kiệm năng lượng thông qua tu bổ, sửa chữa xe máy, thiết bị, áp dụng công nghệ mới vào trong sản xuất. Đồng thời, lựa chọn các thiết bị có khả năng tiết kiệm năng lượng cao. Đơn vị còn thu gom, quy hoạch đất đá thải để tái sử dụng cho công tác hoàn nguyên môi trường sau khi kết thúc khai thác khoáng sản. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai các đề án cải tạo phục hồi môi trường như: Dự án cải tạo phục hồi môi trường dự án khai thác mỏ Tây Bắc Ngã Hai; Cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai thác lộ thiên xuống sâu nâng công suất mỏ Tây Bắc Khe Tam; Dự án cải tạo phục hồi môi trường dự án khai thác hầm lò mỏ Tây Nam Khe Tam…

Ngoài việc đầu tư, đổi mới công nghệ, Công ty còn thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại… Việc tuân thủ các quy định, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tài nguyên môi trường, góp phần đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh theo phương châm “sản xuất - tiết kiệm - hiệu quả”.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.