Công ty CP Than Hà Lầm diễn tập phòng cháy chữa cháy

Thứ Hai, 05/06/2017, 07:33 [GMT+7]
.
.

Tại khai trường sản xuất  MB+ 28, Công ty CP than Hà Lầm vừa phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC số 3 – Cảnh sát PCCC tỉnh đã  tổ chức huấn luyện và diễn tập về công tác phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp.

Công nhân Công ty Than Hà Lầm thực hành PCCC.
Công nhân Công ty Than Hà Lầm thực hành diễn tập PCCC.

Tham gia đợt huấn luyện có gần 100 đội viên là nòng cốt trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Công ty CP than Hà Lầm. Nội dung huấn luyện và diễn tập theo phương châm 4 tại chỗ  là “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ“.  Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt các mặt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Đây là kế hoạch được thực hiện định kỳ hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, chủ động phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy có thể xảy ra; chủ động chữa cháy.

Văn Huy (Công ty CP than Hà Lầm)

.
.
.
.
.
.
.
.