Công ty CP Xây dựng Hầm Lò 1: Sôi nổi thi đua lao động sản xuất

Thứ Ba, 14/02/2017, 15:31 [GMT+7]
.
.

Ngay từ những ngày đầu quý I-2017, khắp các công trường thi công của Công ty CP Xây dựng Hầm Lò 1 đều sôi nổi thi đua lao động sản xuất. Với khí thế hăng say lao động của CNLĐ, hứa hẹn một năm nhiều thành công đối với Công ty.

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo là một trong những công trình Công ty CP Xây dựng Hầm Lò 1 đảm nhận thi công.
Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo là một trong những công trình Công ty CP Xây dựng Hầm Lò 1 đảm nhận thi công.

Ông Lê Trung Toán, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Hầm Lò 1, cho biết: Thực tế năm 2016, một số dự án do Công ty đảm nhận thi công đã không đạt kế hoạch về mét lò xây dựng cơ bản như: Khe Chàm II-IV đạt 43,8% kế hoạch, Thống Nhất đạt 54,4% kế hoạch... Bên cạnh yếu tố khách quan thì nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác xây dựng kế hoạch của Công ty chưa sát; việc chuẩn bị biện pháp thi công nhiều lúc còn chậm; tính quyết liệt trong điều hành sản xuất ở một số phân xưởng chưa tốt... Chính vì thế, thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh sát với thực tế, đồng thời giao kế hoạch cho các đơn vị với tinh thần dân chủ vì mục tiêu chung “An toàn - đổi mới - phát triển”.

Ngay trong ngày đầu ra quân sản xuất, Công ty đã phát động phong trào thi đua và ban hành quy chế khuyến khích tiền lương, quy chế khen thưởng để kịp thời động viên công nhân, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Công ty cũng đã tập trung bám sát các chủ đầu tư, tăng cường công tác giám sát hiện trường sản xuất thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nâng cao vai trò của các chủ nhiệm công trình. Để đảm bảo chất lượng các công trình, Công ty chủ động phối hợp với các chủ đầu tư chuẩn bị diện sản xuất và các hồ sơ kỹ thuật theo kế hoạch tháng, quý, năm cho các phân xưởng; thường xuyên cập nhật và dự báo về điều kiện địa chất ở các gương lò để có biện pháp xử lý kỹ thuật kịp thời; lập kế hoạch tổ chức thi công tại các dự án... Công ty cũng đẩy nhanh tốc độ đào lò, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch mét lò 2017 tại các dự án trọng điểm: Núi Béo, Khe Chàm II-III-IV, Khe Tam (Dương Huy), Lộ Trí (Thống Nhất) để đảm bảo kế hoạch ra than.

Trong năm 2017, Công ty phấn đấu không có tai nạn chết người xảy ra, số vụ tai nạn nặng và sự cố thiết bị giảm 50% so với năm 2016. Do đó, chuyên môn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện tốt Kế hoạch liên tịch năm 2017 về công tác an toàn vệ sinh lao động. Công ty cũng tập trung nâng cao chất lượng lập biện pháp thi công, tính toán chi tiết, bố trí công nghệ thi công hợp lý, dự báo được các nguy cơ xảy ra mất an toàn. Về tổ chức sản xuất, Công ty tập trung điều hành quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, từng ca, ngày sản xuất. Trong đó, việc nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu từ Công ty đến các phòng, ban, phân xưởng là giải pháp được đặt lên hàng đầu.

Tin tưởng rằng, với các giải pháp thiết thực cùng tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, Công ty CP Xây dựng Hầm Lò 1 sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu được giao với 10.400m đào lò, doanh thu đạt 409 tỷ đồng, lương bình quân của CNLĐ đạt 10,7 triệu đồng/tháng.

Cao Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.