Công đoàn Than Núi Béo đóng góp gần 300 sáng kiến, làm lợi hơn 2,42 tỷ đồng

Ngày 16/1, Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.