Quảng Ninh có một công trình nhận Giải nhân tài Đất Việt

Công trình "Nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới hoá đồng bộ sử dụng giàn chống tự hành có cơ cấu thu hồi than nóc độc lập để nâng cao năng suất khai thác đạt công suất cao kỷ lục tại Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin" nhận Giải nhân tài Đất Việt 2018.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.