KBNN Quảng Ninh: Phát huy truyền thống, tiếp sức tương lai

Thứ Hai, 28/05/2012, 05:43 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, hệ thống Kho bạc nhà nước Quảng Ninh đã có rất nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương, hỗ trợ đắc lực vào quá trình đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành một trong những trọng điểm kinh tế ở phía Bắc. Tiếp nối những kết quả đạt được Kho bạc nhà nước Quảng Ninh đang xây dựng những bước đi vững chắc hơn trong giai đoạn mới hiện nay. Đặc biệt, năm 2012 là năm đầu tiên hệ thống KBNN kỷ niệm Ngày truyền thống ngành 29-5 (1946-2012) với nhiều phong trào thi đua sôi nổi. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Xuân Tuấn, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Ninh về những đổi thay của ngành trong hơn 22 năm xây dựng và phát triển.

Các khâu trong giao dịch tại hệ thống kho bạc hiện nay đều được ứng dụng CNTT. Trong ảnh: Khu vực giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh.
Các khâu trong giao dịch tại hệ thống kho bạc hiện nay đều được ứng dụng CNTT. Trong ảnh: Khu vực giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh.

-  Nhìn lại chặng đường 22 năm xây dựng của ngành Kho bạc nhà nước Quảng Ninh với không ít khó khăn và thách thức nhưng cũng đầy tự hào về những đóng góp quan trọng của ngành Kho bạc đối với địa phương, đồng chí có thể cho biết rõ hơn quá trình phát triển của ngành từ ngày thành lập đến nay?

+  KBNN Quảng Ninh được thành lập ngày 1-4-1990. Khi đó đội ngũ CBCC tổng số 152 người, cơ cấu tổ chức có văn phòng Chi cục, 4 phòng nghiệp vụ và 12 Chi nhánh KBNN cơ sở trực thuộc. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ thấp, cán bộ có trình độ đại học 19 người, bằng 13%; trình độ cao đẳng và trung cấp 102 người, chiếm 67%, trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo 31 người, bằng 20%. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác còn thiếu, chất lượng hạn chế, nhiều chi nhánh chưa có trụ sở riêng phải mượn tạm của Ngân hàng Nhà nước. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, tập thể CBCC Kho bạc nhà nước Quảng Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, đồng tâm của giai cấp công nhân vùng mỏ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ nhận thức lý luận chính trị, năng lực quản lý… dần dần từng bước khẳng định được vị thế vai trò là một công cụ quan trọng không thể thiếu trong bộ máy hành chính công quyền của tỉnh.

Đến nay, đội ngũ CBCC KBNN Quảng Ninh lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng với tổng số 283 người được bố trí tại Văn phòng Kho bạc tỉnh (9 phòng nghiệp vụ) và 14 kho bạc huyện, thị xã, thành phố. Trong đó cán bộ nữ 158 người, chiếm 55,8%; trình độ đại học 173 người, chiếm 61%; trình độ cao đẳng và trung cấp 64 người, chiếm 23%; trình độ  sơ cấp 46 người, bằng 16%.

Cơ sở vật chất không ngừng được đổi mới và hoàn thiện, trụ sở Kho bạc tỉnh bao gồm 1 nhà cao 6 tầng cũ với diện tích sàn gần 2.000m2 và đang hoàn thiện xây dựng ngôi nhà mới cao 9 tầng với diện tích sàn trên 5.000m2 đạt chất lượng ngôi nhà tốt hiện đại. 100% KBNN huyện, thị xã, thành phố đã có trụ sở làm việc chính và khu phụ trợ khang trang, sạch đẹp; với đầy đủ trang bị phương tiện làm việc hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh cải cách tài chính công.

-  Trước những yêu cầu đổi mới của đất nước cũng như của tỉnh và các địa phương, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, hệ thống Kho bạc nhà nước Quảng Ninh đã có những biện pháp gì?

+ Với chức năng quản lý nhà nước về quỹ NSNN, quỹ tài chính của nhà nước, huy động vốn cho NSNN, cho đầu tư phát triển. Trong đó, trọng tâm là công tác kế toán thu, chi quỹ NSNN; công tác kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB, chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và thanh toán các nguồn vốn khác…

Trong những năm qua các thế hệ CBCC KBNN Quảng Ninh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung sức lực, trí tuệ không quản thời gian, tôn trọng quy trình. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức phối hợp tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN như chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB, chi chương trình mục tiêu và các khoản chi khác; kiên quyết từ chối các khoản chi sai chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức góp phần thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị sử dụng NSNN. Cung cấp đầy đủ thông tin, điện báo, báo cáo phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành ngân sách của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính, triển khai tốt các dự án hiện đại hoá thu ngân sách, xây dựng nền tài chính lành mạnh, minh bạch, hiệu quả đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước giao Kho bạc quản lý. Góp phần ổn định an ninh, chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổng thu NSNN năm 1990 là 98,6 tỷ đồng đến năm 2011 đạt 29.884 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 17.729 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương 12.115 tỷ đồng. Tổng chi NSNN năm 1990 đạt 98 tỷ đồng đến năm 2011 tổng chi 13.338 tỷ đồng. Trong đó chi ngân sách trung ương 1.665 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 11.673 tỷ đồng.

- Năm 2012 là năm đầu tiên hệ thống KBNN nói chung, trong đó có KBNN Quảng Ninh kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành KBNN 29-5 (1946-2012). Với mục tiêu cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đưa Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015 theo Nghị quyết đại hội thứ XIII của tỉnh đề ra, xin đồng chí cho biết Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai những giải pháp gì?

+ Với truyền thống vẻ vang, đội ngũ cán bộ KBNN Quảng Ninh của các thế hệ có quyền tự hào về những gì đã làm được, đã khẳng định, đã minh chứng và là tấm gương cho thế hệ mai sau tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của ngành KBNN, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 là “Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng: quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; tổng kế toán nhà nước nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của nhà nước. Đến năm 2020, các hoạt động của KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử”.

Để làm được điều này, CBCC toàn hệ thống KBNN triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ cơ bản. Đó là: Chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; kỷ cương, kỷ luật của ngành; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và 10 điều kỷ luật của hệ thống KBNN. Thực hiện văn minh công sở; văn hoá nghề kho bạc; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; giữ vững sự ổn định nội bộ để xây dựng hệ thống KBNN không ngừng phát triển vững chắc. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, giải quyết công việc kịp thời, đúng quy trình, quy định; hoàn thành công việc được giao có chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của ngành KBNN. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, đề cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật...

Với truyền thống đoàn kết, đội ngũ CBCC KBNN Quảng Ninh quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, chung sức, chung lòng vì mục tiêu xây dựng Kho bạc hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, xứng đáng là người giữ tay hòm chìa khoá quốc gia vững vàng bước tiếp một chặng đường mới hứa hẹn nhiều thử thách và nhiều thành công.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Hồng Nhung (Thực hiện)

Ngân khố Quốc gia Việt Nam ra đời từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 75/SL ngày 29-5-1946 thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính để giúp Chính phủ giải quyết các nhiệm vụ cấp bách về tài chính và tiền tệ trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng. Ngân khố Quốc gia đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chế độ tài chính tiền tệ độc lập tự chủ, góp phần đưa hai cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang. Đây là tiền thân của ngành KBNN hiện nay. Và để tiếp nối những truyền thống từ ngày đầu thành lập, ngày 26-9-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1668/QĐ-TTg, lấy ngày 29-5 lịch sử là Ngày Truyền thống của ngành KBNN. Đây cũng là dịp để CBCC ngành ôn lại lịch sử, truyền thống và chặng đường phát triển đầy vẻ vang của mình trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

 

Giao dịch tại Kho bạc: Nhanh chóng - thuận tiện

* Ông Nguyễn Duy Thanh, cán bộ Bộ phận 1 cửa, UBND TP Cẩm Phả: Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên tiếp xúc và làm việc với KBNN Cẩm Phả, tôi thấy trong những năm gần đây Kho bạc liên tục thực hiện các cuộc cải cách hành chính, không ngừng hiện đại hoá. Đặc biệt là dự án TAMIS (hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc) được đưa vào sử dụng. Ngành Tài chính và Kho bạc là hai đơn vị tham gia dự án đã nỗ lực triển khai có hiệu quả trên địa bàn. Thời gian đầu, do TAMIS là chương trình mới, bên cạnh đó phải chạy song song 2 chương trình (nhập liệu Tabmis và chương trình cũ KTKB) nên tiếp cận có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, sau một thời gian các cán bộ KBNN đã có thể sử dụng thành thạo chương trình, việc nhập chứng từ, kết thúc, kết sổ trong ngày được thực hiện khá thuận lợi, đáp ứng các yêu cầu về thông tin tài chính ngân sách, thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa nhanh gọn, đơn giản hơn.

* Ông Nguyễn Hữu Ban, Chi cục Phó, Chi cục Thuế TP Hạ Long: Chi cục Thuế Hạ Long và KBNN Hạ Long nói riêng, KBNN Quảng Ninh nói chung là các đơn vị liên ngành đã có sự phối hợp thường xuyên, gắn bó với nhau từ lâu. Đặc biệt, cùng với KBNN, Hải quan, Tài chính triển khai dự án hiện đại hoá thu NSNN. Dự án nhằm tới mục tiêu cải cách toàn diện quy trình nghiệp vụ thu thuế, tiền phạt và các loại phí. Trước đây, công việc này do hệ thống Kho bạc đảm nhận, nhưng do địa điểm thu còn hạn chế, người nộp phải chờ đợi, song đến nay ngoài các điểm thu của kho bạc, đã có các điểm thu của ngân hàng. Quy trình mới đã tạo thuận lợi cho người nộp thuế, công tác kế toán thu NSNN được cập nhật nhanh chóng, chính xác giữa cơ quan thuế, KBNN, hải quan và ngân hàng. Việc theo dõi tình trạng thu, nộp thuế bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt và các khoản thu khác được cập nhật hằng ngày, xác định các khoản nợ thuế chính xác. Các cơ quan Thuế, Hải quan theo dõi, đôn đốc các nguồn thu thuận lợi, điểm thu của KBNN đã giảm áp lực công việc.

* Bà Trần Thị Minh Điệp, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Ninh: Là một trong những ngân hàng có sự phối hợp tương đối chặt chẽ với KBNN Quảng Ninh trong thời gian qua có thể nói KBNN Quảng Ninh đã triển khai nhiều mặt công tác có hiệu quả, không ngừng đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính... đóng góp không nhỏ vào hoạt động thu - chi ngân sách tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững. Đặc biệt, sau khi được KBNN Quảng Ninh tín nhiệm uỷ nhiệm thu thuế qua Vietinbank Quảng Ninh đến nay ngân hàng đã có 6 điểm thực hiện uỷ nhiệm thu thuế xuất nhập khẩu và thuế nội địa... tập trung ở các phường có nhiều DN và đông dân gồm Hồng Hải, Hồng Hà, Hà Tu... Vào giờ cuối ngày, các khoản thu được cập nhật và chuyển về KBNN với đầy đủ thông tin số thuế đã nộp, mã số thuế, tên người nộp thuế. Các khoản thu này được hạch toán thẳng vào tài khoản KBNN. Trong những ngày đầu thực hiện uỷ nhiệm thu, mọi khoản nộp được thực hiện nhanh chóng, thu kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế và giảm tải công việc cho KBNN.

* Bà Lê Thị Hoa, cán bộ Phòng Nội vụ, UBND TP Hạ Long: Do tính chất công việc, trung bình mỗi tháng tôi giao dịch tại KBNN TP Hạ Long khoảng 10 lần. Tôi thấy thái độ phục vụ của các cán bộ ở đây rất nhiệt tình; hướng dẫn, chỉ bảo chu đáo, nhiệt tình; tác phong làm việc chuyên nghiệp. Mặt khác do hệ thống KBNN từ tỉnh đến Kho bạc huyện có sự thống nhất chỉ đạo việc phân công luân chuyển cán bộ chuyên quản đơn vị theo định kỳ tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi theo quy chế quản lý cải cách chế độ quy định, đó là biện pháp chủ động phòng ngừa chống tiêu cực hiệu quả.

Cao Quỳnh (Thực hiện)

 

.
.
.
.
.
.
.
.