Chung sức xây dựng nông thôn mới: Giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới năm 2016 không đạt tiến độ

Huyện Vân Đồn: Quyết liệt các giải pháp

Thứ Ba, 08/11/2016, 09:44 [GMT+7]
.
.

Năm 2016, tổng nguồn vốn xây dựng NTM của huyện Vân Đồn trên 17,595 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 10 toàn huyện mới giải ngân được 7,737 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch vốn cấp. Hiện huyện đang tập trung các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng NTM, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Làm đường giao thông tại thôn Cái Bầu, xã Vạn Yên.
Làm đường giao thông tại thôn Cái Bầu, xã Vạn Yên.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện, đến thời điểm này, tổng số dự án, mô hình phát triển sản xuất đã được phê duyệt có khối lượng thực hiện là 31 danh mục. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn gồm 3 thôn: Đài Làng (xã Vạn Yên), Đồng Dọng (xã Bình Dân), Đài Van (xã Đài Xuyên) với tổng số vốn 783 triệu đồng; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất là 6,5 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư hạ tầng NTM 7,44 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, trong số 3 danh mục hỗ trợ sản xuất vùng khó khăn thì chỉ có xã Đài Xuyên đã triển khai được trên 95% khối lượng dự án với tổng số vốn giải ngân là 29,8 tỷ đồng; xã Vạn Yên và Bình Dân đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 này (do đặc thù ngành nông nghiệp mang tính thời vụ nên không thực hiện ngay lúc dự án được phê duyệt). Đối với dự án phát triển sản xuất tập trung có 7 danh mục thì mới có 1 danh mục đã được phê duyệt với khối lượng hoàn thành đạt khoảng 80%, số vốn đã giải ngân 720 triệu đồng. Còn 2 danh mục đang trong quá trình thẩm định. Có thể thấy, tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ sản xuất không đảm bảo yêu cầu đang đặt ra những thách thức lớn trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hoá trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao đời sống của người nông dân - một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chương trình xây dựng NTM. Không chỉ vậy, việc hỗ trợ công tác quy hoạch, hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện cũng đang bị chậm, hiện nay trong số 8 danh mục thì có 7 danh mục đã được phê duyệt dự toán nhưng mới có 1 danh mục được giải ngân 50% vốn, số danh mục còn lại khối lượng thực hiện rất chậm như: Đường từ thôn Xuyên Hùng vào bản Đài Van xã Đài Xuyên; kênh mương nội đồng thôn Đông Lĩnh, xã Bản Sen; xây dựng nhà văn hoá thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết... khối lượng mới đạt 10%.

Nhìn vào kết quả giải ngân cho thấy tiến độ giải ngân vốn chương tình xây dựng NTM của huyện Vân Đồn còn chậm. Lý giải điều này, lãnh đạo Phòng NN&PTNT cho rằng: Do đặc thù nhiều công trình ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp nên phải chờ bà con thu hoạch xong mới triển khai được dẫn đến thời gian hoàn thành dự án kéo dài. Các công trình hạ tầng thiết yếu (đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương...) được thực hiện từ nguồn vốn nhà nước và nhân dân cùng làm, song do các xã trên địa bàn huyện đều là những xã khó khăn nên nguồn vốn đối ứng của nhân dân còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai. Bên cạnh đó, các đơn vị triển khai thi công các công trình hạ tầng còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thường trực cấp huyện chưa sát sao, chưa quyết liệt. Mặt khác năng lực, trình độ của cán bộ cấp xã còn hạn chế; chưa chủ động triển khai các dự án, danh mục đầu tư đã được phê duyệt; công tác lập và triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất còn chậm, chất lượng hồ sơ một số dự án chưa đảm bảo, phải sửa lại nhiều lần cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Để đạt mục tiêu xây dựng NTM, huyện Vân Đồn đang tập trung triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến thực hiện các dự án. Đối với những công trình đã hoàn thành khối lượng khẩn trương thẩm định ban hành quyết định phê duyệt quyết toán công trình. Những dự án dưới 3 tỷ đồng do xã làm chủ đầu tư được chỉ định thầu cần lựa chọn những nhà thầu có đủ năng lực. Nếu dự án chậm tiến độ sẽ kiên quyết điều chuyển vốn.

Tuy nhiên, nếu trong những tháng cuối năm, các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng NTM không được địa phương triển khai một cách quyết liệt sẽ dẫn đến tình trạng đọng vốn xây dựng NTM. Qua đó, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.