Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện Hải Hà 1-11 (2001-2016)

Thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 29/10/2016, 12:06 [GMT+7]
.
.

Sau hơn 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông nghiệp, nông thôn huyện Hải Hà đã có sự thay đổi căn bản, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Ông Chu Quốc Dân, Phó Phòng NN&PTNT huyện Hải Hà, cho biết: Triển khai chương trình này, huyện Hải Hà đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM. Huyện quan tâm đến công tác quy hoạch, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hoá...

Trang trại trồng trà hoa vàng của gia đình ông Lê Mạnh Quy, thôn 5, xã Quảng Minh là một trong những sản phẩm OCOP của huyện Hải Hà.
Trang trại trồng trà hoa vàng của gia đình ông Lê Mạnh Quy, thôn 5, xã Quảng Minh là một trong những sản phẩm OCOP của huyện Hải Hà.

Hiện nay, 15/15 xã trong huyện đã được phê duyệt quy hoạch và đang triển khai thực hiện, quản lý quy hoạch. Toàn huyện đã cứng hoá được hơn 300/550km đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá được 98/375km kênh mương nội đồng; 8/15 xã đạt chuẩn; 13/15 xã đạt tiêu chí về nhà tạm; 15/15 trạm y tế các xã đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 96%. Đặc biệt, từ năm 2010 trở lại đây, Hải Hà đã đưa vào triển khai thực hiện thành công hơn 60 mô hình sản xuất nông nghiệp trong nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm và cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp. Trong đó, nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và đang được nhân rộng như mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, cá rô phi thương phẩm, khoai tây vụ đông... góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 10,29 triệu đồng năm 2010 lên 24 triệu đồng năm 2015, trong đó có 13/15 xã đạt tiêu chí về thu nhập của người dân khu vực nông thôn. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm đạt 82,4%; 13/15 xã có thôn, bản đạt chuẩn làng văn hoá. Môi trường nông thôn được đảm bảo xanh, sạch, đẹp, không có các hoạt động làm suy giảm môi trường. Cơ cấu tổ chức sản xuất được cải thiện, từ 3/15 xã năm 2010 lên 14/15 xã có tổ hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả.

Có được những thành quả trên, cùng với việc đầu tư về hạ tầng nông thôn, huyện Hải Hà đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Huyện đã tập trung đầu tư hạ tầng cho vùng sản xuất tập trung, ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ các sản phẩm đặc thù trên địa bàn; triển khai xây dựng thôn chuẩn về NTM với việc các thôn tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhóm tiêu chí về: Sản xuất, môi trường, hạ tầng, đời sống văn hoá tinh thần của người dân và an ninh chính trị. Cùng với đó, huyện tập trung kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu sản phẩm, trong đó tập trung xây dựng Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); đẩy mạnh phát triển các hình thức hợp tác sản xuất, liên kết “4 nhà” nhằm tạo chuyển biến trong hoạt động sản xuất và đầu ra cho các sản phẩm OCOP, lựa chọn và đưa vào sản xuất những sản phẩm nông sản đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị hàng hoá, tăng thu nhập cho người nông dân...

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, đến nay toàn huyện có 13 xã đạt từ 14-18 tiêu chí; 2 xã đạt từ 6-10 tiêu chí. Bình quân các xã đạt 15/19 tiêu chí và 34/39 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Đời sống của nhân dân khu vực nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Huyện Hải Hà phấn đấu đến hết năm 2016 có 8/15 xã đạt tiêu chí xã NTM, đưa Hải Hà trở thành huyện NTM vào năm 2020.

Quế Ninh

.
.
.
.
.
.
.
.